Prijemni.rs
Maturang

Stipendije za studiranje u Sloveniji


Popularnost studija u Sloveniji kod brucoša i studenata Zapadnog Balkana proizlazi iz toga što je Slovenija blizu i što su studije na državnim fakultetima za njih besplatne. Slovenija se ističe kao zemlja sa uređenim sistemom, kvalitetnim studentskim životom i solidnim univerzitetima, što privlači mnoge studente da se opredele za studiranje u toj zemlji. Iako su univerziteti u Sloveniji rangirani nešto niže u poređenju sa Univerzitetom u Beogradu kada je reč o broju zainteresovanih studenata, ističu se po boljoj organizaciji studentske službe i studentskog života.

Da bi dodatno ohrabrila međunarodne studente da nastave školovanje u Sloveniji, država i druge ustanove obezbeđuju stipendije koje pomažu u ublažavanju finansijskih prepreka i čine studiranje u Sloveniji pristupačnijom opcijom.

Stipendije koje nudi Univerzitet u Ljubljani

Univerzitet u Ljubljani je najveći slovenački univerzitet. Članice ovog univerziteta su fakulteti koji nude studije u raznim oblastima, od umetnosti do prirodnih i društvenih nauka. Ovaj univerzitet nudi 6 različitih stipendija koje obezbeđuju razne fondacije, od kojih su neke za studente koji su završili diplomske studije ili su trenutno na diplomskim studijama u Sloveniji i žele da nastave studije u inostranstvu.

Predstavićemo one stipendije koje nisu isključivo za državljane Slovenije.

Parus Foundation stipendija – za studente Pravnog fakulteta

Fondacija Parus, koju je 2006. godine osnovao ugledni slovenački advokat Miro Senica, posvećena je dodeljivanju stipendija izuzetnim diplomcima Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Ove stipendije podržavaju postdiplomske studije na renomiranim inostranim univerzitetima i doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani.

Fondacija igra ključnu ulogu u slovenačkom pravnom sistemu aktivno promovišući povratak stipendista u matičnu zemlju, podstičući na taj način njihov doprinos razvoju pravnog polja u Sloveniji.

Jednom godišnje stipendija se dodeljuje zaslužnim polaznicima, a tačan broj stipendija utvrđuje komisija. Fondacija obezbeđuje sveobuhvatno pokrivanje celokupne školarine obezbeđujući da se ublaži finansijski teret obrazovanja. Pored toga, očekuje se da će fondacija izdvajati mesečna finansijska sredstva za pomoć u pokrivanju troškova života korisnika.

Ova prilika za stipendiju je otvorena za najuspešnije diplomce Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Imaju privilegiju da se prijave za ovu stipendiju, koja obuhvata postdiplomske studije na njihovom matičnom fakultetu, kao i mogućnost da nastave studije na svetski poznatim univerzitetima, kao što su Harvard i Jejl (Yale), između ostalih prestižnih institucija.

Da biste se kvalifikovali kao kandidat, pored postizanja izuzetnog akademskog uspeha, neophodno je pokazati primerne komunikacijske veštine. Ove veštine obuhvataju vešto upravljanje kriznim i komplikovanim situacijama, efektivnu koordinaciju u istovremenim projektima i demonstriranje sposobnosti vođenja i saradnje sa timom kolega. Pored toga, od kandidata se očekuje da dobro vladaju sa najmanje dva svetska jezika.

Za više informacija, posetite stranicu Univerziteta u Ljubljani vezanu za ovu stipendiju.

The Knafl Foundation stipendija

Stipendija Knafl fondacije se pomalo razlikuje od ostalih. Njen cilj je da podstakne postdiplomske studije za diplomce Univerziteta u Ljubljani koji upisuju master ili doktorske studije na visokoobrazovnim ustanovama u Beču. Ova stipendija se dodeljuje u trajanju od jedne akademske godine i, ukoliko završavate studije na nekom od fakulteta ovog univerziteta, imate prilike da pomoću ove stipendije provedete jednu akademsku godinu tokom svojih postdiplomskih studija u Beču. Ova stipendija obezbeđuje se u vidu plaćanja kirije za smeštaj u Knafeljevom domu ili u Korotan domu u Beču.

Luka Knafelj, slovenački sveštenik, služio je u Beču sredinom 17. veka. Nakon smrti je ostavio svoju imovinu, koja je 1961. zvanično postala deo Univerziteta u Ljubljani koja upravlja njime i dan-danas.

Podobnost za stipendiju Knafl fondacije odnosi se na diplomce sa bilo kog od fakulteta Univerziteta u Ljubljani koji su postigli prosečnu ocenu 8 (osam) ili više. Pored toga, kandidati moraju biti mlađi od 30 godina u roku za prijavljivanje za stipendiju.

U izuzetnim slučajevima, upravni odbor ustanove ili odbor poverilaca ima ovlašćenje da dodeli stipendiju kandidatu sa nižom prosečnom ocenom, pod uslovom da za ovu odluku postoje valjana opravdanja. Primeri takvih opravdanja mogu uključivati izuzetna dostignuća u oblasti studija relevantna za nameravane postdiplomske studije ili obrazac ocenjivanja koji ukazuje na početne ili privremene izazove sa kojima se kandidat suočava.

Za više informacija, posetite stranicu Univerziteta u Ljubljani vezanu za ovu stipendiju.

Milan Lenarčič stipendija

Univerzitetska ustanova inženjera Milana Lenarčiča osnovana je na osnovu njegove želje. Ciljevi ove ustanove obuhvataju davanje stipendija studentima Univerziteta u Ljubljani koji pokazuju izuzetan talenat, uz osnivanje i kontinuiranu podršku Instituta UDESIN. Institut UDESIN je zvanično povezan sa Univerzitetom u Ljubljani i radi u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Cilj stipendije koju daje ova institucija je da obuhvati različite troškove u vezi sa akademskim radom studenata. To uključuje pokrivanje troškova studija, objavljivanje članaka u stručnim i naučnim publikacijama, učešće na studentskim seminarima i sastancima i angažovanje u drugim studentskim aktivnostima tokom studiranja. Pored toga, stipendija pomaže u troškovima života. Stipendije se u početku dodeljuju za jednu akademsku godinu, ali imaju potencijal da se obnove za naredne akademske godine.

Stipendije su namenjene studentima Univerziteta u Ljubljani koji su pokazali izuzetan akademski uspeh i koji su trenutno upisani na studijske programe drugog ili trećeg ciklusa, ili na četvrtu godinu objedinjenih studijskih programa. Da bi ostvarili pravo na stipendiju, studenti moraju da imaju minimalnu prosečnu ocenu od 9,0 (devet) na prethodnom nivou studija.

Za više informacija, posetite stranicu Univerziteta u Ljubljani vezanu za ovu stipendiju.

Likarova stipendija

Godine 1993. bračni par Likar je osnovao privatni fond za stipendiranje poznat kao fondacija „Sklad dr. Otto Likar, dipl. inž. i Karle Likar” (obično nazvan Likarov fond). Fond funkcioniše po nemačkom zakonu i posebno je posvećen pružanju pomoći studentima sa Univerziteta u Ljubljani u nastavku studija inženjerstva na Tehničkom univerzitetu u Minhenu (TUM).

Ove stipendije su otvorene za studente iz različitih inženjerskih disciplina, kao i Medicinskog fakulteta, i na dodiplomskim i na postdiplomskim nivoima Univerziteta u Ljubljani. Za studente osnovnih studija uslov je da završe prve tri godine studija na Univerzitetu u Ljubljani. Kandidati moraju biti mlađi od 30 godina (ili 35 za asistente, doktorande i postdoktorande) da bi bili kvalifikovani za razmatranje.

Za više informacija, posetite stranicu Univerziteta u Ljubljani vezanu za ovu stipendiju.

Ad futura stipendija za strane studente

Ovaj program stipendiranja dodeljuje studentske stipendije pojedincima koji su državljani zemalja koje primaju razvojnu pomoć ili imaju koristi od razvojne pomoći. Ove zemlje su takođe primaoci razvojnih sporazuma koje je obezbedila Republika Slovenija. Ovaj program realizuje se u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova.

Stipendija traje tokom celog trajanja školovanja, a ukoliko se na javnom tenderu odluči, može biti produžena za još jednu godinu. Nakon upisa na obrazovnu ustanovu u Sloveniji, kandidati moraju podneti prijavu u roku koji je naveden u javnom konkursu fonda kako bi obezbedili stipendiju za školovanje.

U javnom konkursu su navedeni detalji zemlje korisnice, iznos stipendije, uslovi, kriterijumi i smernice za izbor. Takođe se navodi rok za prijavljivanje i precizira potrebna dokumentacija koju kandidati treba da dostave.

Za više informacija, posetite ovu stranicu.

Za više informacija o javnim konkursima i stipendijama koje nudi Ad futura možete stupiti u kontakt s fondom:

Mejl: ad-futura@sklad-kadri.si

Telefon: 01 434 15 66

Državne stipendije za master i doktorske studije u Sloveniji – Sklad

Ove stipendije su namenjene za državljane zemalja Zapadnog Balkana. Ove stipendije pružaju mogućnosti za postdiplomske studije, uključujući magistarske ili doktorske programe, u oblastima prirodnih nauka, inženjerstva i medicine u Sloveniji.

Pre isteka roka za prijavljivanje, podnosioci zahteva moraju ispuniti uslov da imaju privremeni boravak u Republici Sloveniji, kako je to određeno zakonom kojim se uređuje prijavljivanje privremenog boravka.

Alternativno, oni mogu imati važeće punomoćje kod osobe sa prebivalištem u Sloveniji. Za sve vreme trajanja studija (od 1. oktobra 2020. godine) kandidati su dužni da borave u Sloveniji. Pored toga, do 1. oktobra 2020. godine moraju podneti zahtev za izdavanje dozvole za privremeni boravak u Sloveniji radi studiranja, u skladu sa odredbama Zakona o strancima.

Ovaj zahtev se može podneti ili u relevantnoj instituciji u inostranstvu (kao što je diplomatsko predstavništvo ili konzulat Republike Slovenije) pre dolaska u Sloveniju ili po dolasku u Sloveniju u nadležnoj administrativnoj jedinici.

Stipendija se može dodeliti za:

  • školarinu u visini stvarne školarine, ali ne više od 3.000 evra za jednu školsku godinu i/ili;
  • troškove života u iznosu od 8.400 evra godišnje.

Za više informacija, možete posetiti ovu stranicu.

Informišite se na pravom mestu

Da biste olakšali proces apliciranja za stipendije, preporučuje se zakazivanje besplatnih konsultacija sa stručnim agencijama za studiranje u inostranstvu. Ova konsultacija će vam pružiti detaljan uvid u celokupan proces, omogućujući vam da se pripremite na adekvatan način. Važno je napomenuti da proces apliciranja može biti zahtevan, stoga je angažovanje stručnih agencija korisno kako biste dobili sve potrebne informacije i podršku tokom procesa.

Osim toga, vaši sunarodnici koji trenutno studiraju u Sloveniji i koji su dobili slovenačke stipendije mogu biti izvanredan izvor informacija. Oni će vam pružiti neposredne informacije o najboljim stipendijama za apliciranje za stipendije u zavisnosti od obrazovne institucije. Možete se osloniti na njihova iskustva i saznati iz prve ruke koje stipendije najbolje odgovaraju vašim potrebama i ciljevima.