Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet Educons


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za studije bezbednosti 0 156 156 0 0 1390/ 0
Studije bezbednosti 0 120 120 0 0 1390/ 0
Studije bezbednosti na daljinu 0 36 36 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za sport i turizam - TIMS 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet poslovne ekonomije 0 300 300 0 0 0/ 0
Poslovna ekonomija na srpskom i engleskom jeziku (240 ESPB) 0 150 150 0 0 0/ 0
Poslovna ekonomija na daljinu (240 ESPB) 0 60 60 0 0 0/ 0
Menadžment (180 ESPB) 0 90 90 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet zaštite životne sredine 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Akademija klasičnog slikarstva 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet ekološke poljoprivrede 0 0 0 0 0 0/ 0