Prijemni.rs
Maturang

TOEFL test


Poznavanje stranih jezika u savremenom društvu postalo je izuzetno važno. Korišćenje engleskog postala je neminovnost u mnogim aspektima kao što su škola, filmovi i serije, kompjuteri, porodica, putovanja itd. Visok nivo poznavanja jezika danas se podrazumeva, naročito u određenim privrednim delatnostima. Što više jezika pojedinac poznaje, to su njegove kompetencije veće. Takođe, učenje stranih jezika utiče na razvoj kognitivnih sposobnosti (poboljšava pamćenje, utiče na kreativnost, razvoj mozga i sposobnost rešavanja problema).

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) je međunarodni ispit koji se polaže sa ciljem sticanja sertifikata o poznavanju engleskog jezika. Test je razvila ETS organizacija. Educational Testing Service (Organizacija za obrazovno ispitivanje) osnovan je 1947. godine u Nju Džersiju, sa ciljem standardizacije kvaliteta obrazovanja na globalnom nivou.

Ovaj test polažu studenti koji žele da studiraju u inostranstvu. Svi polaznici zainteresovani za razmenu studenata, pre svega u SAD, u obavezi su da polažu neki od standardizovanih kurseva. TOEFL je najčešći i najpriznatiji test kada je u pitanju apliciranje na neki od univerziteta engleskog govornog područja. Sertifikat koji se dobija po završetku testiranja predstavlja validaciju vašeg znanja i neophodan je dokument prilikom upisa na fakultete van granica matične zemlje.

Prema zvaničnim podacima ETS organizacije, TOEFL test priznat je na više od 12.000 univerziteta u preko 160 zemalja širom sveta. Provera znanja vrši se u više od 200 država. Pored toga što polaganjem ovog testa stičete mogućnost da se školujete na svetski priznatim univerzitetima, ostvarujete i mogućnost za zaposlenje, jer brojne kompanije ovaj test priznaju prilikom apliciranja.

Princip polaganja TOEFL testa

Kako izgleda polaganje TOEFL testa? Na ispitu se od studenata očekuje da pokažu zavidan nivo komunikacijskih veština. Neophodno je da dokažu da jasno razumeju suštinu razgovora, kao i da znaju da izraze svoja misli i osećanja usmenim putem. Važan segment ispita jeste tečno čitanje teksta, ali i formalno i gramatički ispravno pisanje.

Polaganje se može vršiti na tri načina:

  • Test at the Test center namenjen je polaznicima koji preferiraju tradicionalan način polaganja ispita. Na dan kada je test zakazan svi polaznici su dužni da odu u ovlašćeni test centar gde polažu ispit. Ovaj način polaganja zastupljen je širom sveta;
  • Test at home naziva se još i TOEFL iBT i podrazumeva polaganje testa onlajn. Ovo je najrasprostranjeniji vid polaganja i primenjuje se u svim zemljama sveta. U Srbiji je ovo jedini način na koji možete steći međunarodno priznat TOEFL sertifikat;
  • Test on paper (PBT) je kombinacija prethodna dva načina polaganja ispita. Studenti deo ispita polažu u zvaničnom test centu pismenim putem, dok razgovor obavljaju onlajn. Ovaj princip zastupljen je u Kolumbiji, Indiju, Meksiku i SAD.

Za polaganje ispita neophodno je izdvojiti između tri do četiri sata, uključujući pauzu od deset minuta. TOEFL ispit je podeljen u četiri dela i zahteva visok nivo poznavanja jezika (najmanje B2 – Upper Intermediate).

Čitanje (reading) služi predavačima da vide koliko dobro čitate i razumete ono što ste pročitali. Na ispitu će vam biti dodeljen tekst od oko 700 reči, koji je podeljen na tri ili četiri pasusa. Za svaki pasus ispitivači imaju pripremljeno desetak pitanja. Imate između 54 i 72 minuta da pročitate tekst, odgovorite na pitanja i obavite razgovor o tome. Ponekad ispitivači mogu da postavljaju i dodatna „extra test” pitanja. Ona ne nose bodove i ne utiču na krajnji zbir osvojenih poena, ali ih organizacija ETS koristi kako bi dobila dodatne informacije o funkcionisanju njihovog testiranja/ispitivanja.

Slušanje (listening) obuhvata lekcije koje slušate, a zatim o njima diskutujete sa predavačima. Prilikom slušanja treba da se potrudite da razumete tekst, procenite stav i emocije onoga koji govori i da prikupite što je moguće više informacija. Za ovaj deo ispita predviđeno je od 41 do 57 minuta. Olakšavajuća okolnost jeste što tokom slušanja lekcija smete da vodite beleške koje će vam kasnije pomoći tokom razgovora sa ispitivačem. Napomena: tekstovi koje ćete slušati biće na „američkom engleskom”, pa bi bilo dobro da se, ukoliko niste, naviknete na taj akcenat slušanjem različitih tekstova (muzika, film, serije).

Pisanje (writing) pokazaće koliko dobro pišete na engleskom. Neophodno je da pisanje bude formalno, jasno strukturirano, gramatički ispravno i da vaša ideja budu precizna i jasna onom ko test bude ocenjivao. Zadatak je da za 50 minuta napišete dva teksta. Za prvi ćete dobiti kratak tekst da pročitate i odslušate kratku lekciju, a potom treba da napišete tekst koji se na to odnosi. Drugi zadatak je da napišete kratak tekst na zadatu temu.

Razgovaranje (speaking) traje svega 17 minuta, ali studentima često zadaje najviše muka jer je trema najviše prisutna. Studenti dobijaju četiri zadatka. Za svaki imate pripremu od 15 do 30 sekundi, a vaš odgovor ne treba da bude duži od 60 sekundi. Teme o kojima se obično razgovara odnose se na neke porodične stvari, dok se jedan deo odnosi na materijal koji vam oni zadaju.

Bodovanje

Ukoliko želite da studirate na američkim univerzitetima, treba da znate da ne postoji univerzalna skala broja poena koji su vam neophodni za upis. Na primer, za upisivanje Jejla biće vam neophodno 100 ili više poena, za Stanford od 89 do 100, dok Univerzitet Severne Karoline zahteva 100 poena, ali sa uslovom da osvojite najmanje 20 poena na svakom delu testa. Svega 79 poena biće vam potrebno za Univerzitet u Hjustonu i minimum 80 bodova za Univerzitet Floride.

Kako biste imali predstavu koliko TOEFL bodova odgovara kom nivou poznavanja engleskog, pogledajte sledeću tabelu.

TOEFL Poeni Međunarodno priznate oznake nivoa poznavanja jezika
107–120 C1
90–100 B2
61–89 B1

Maksimalni broj bodova koje je moguće postići na TOEFL testu iznosi 120. Sve sekcije se ocenjuju na skali od 0 do 30 bodova. Važno je napomenuti da TOEFL test nije koncipiran kao test koji možete da položite ili „padnete”. Rezultati će biti prikazani za svaku od četiri sekcije, te će ukazivati na osvojen broj bodova u svakoj od njih. Na osnovu tih rezultata moguće je doneti zaključak o vašim jačim i slabijim tačkama.

Na osnovu ukupnog broja osvojenih poena možete biti neki od sledećih nivoa:

  • napredni (Advanced, 24–30 bodova);
  • visoki (High Intermediate, 18–23 bodova);
  • niski (Low Intermediate, 4–17 bodova);
  • najniži (Below Low Intermediate).

Svi studenti će imati mogućnost da svoje rezultate potraže na internetu dve nedelje nakon ispita. Takođe, biće im dostavljeni i pismeni rezultati na kućnu adresu. U oba slučaja rezultati će biti praćeni tumačenjem koje će sprovesti ovlašćena lica.

Priprema za polaganje TOEFL testa

U zavisnosti od nivoa znanja engleskog, za pripremu polaganja ovog testa biće vam potrebno od mesec dana do tri meseca. Takođe, nemaju svi univerziteti isti sistem bodovanja za prijem studenata na fakultete. Samim tim postoji više faktora koji utiču na to koliko će obuka trajati. Praksa pokazuje da se studenti najčešće opredeljuju za privatne časove kako bi usavršili veštine pisanja, čitanja, slušanja i komunikacije. Međutim, privatni časovi neretko umeju da budu skupi, pa nisu svi studenti u mogućnosti da ih plaćaju nekoliko meseci.

Na vebu postoji dosta literature koja je namenjena svima koji žele da se pripremaju za polaganje TOEFL-a. Na njihovom zvaničnom sajtu možete pronaći knjige i kurseve koji će vam ne samo pomoći da savladate određeno gradivo nego ćete i saznati kako će sam ispit izgledati i na koji deo se stavlja akcenat:

  • Official TOEFL iBT Prep Course služi za usavršavanje veština pisanja, čitanja, slušanja i komuniciranja, a sadrži i post-test. Post-test služiće vam ukoliko želite da nastavite učenje akademskog engleskog, koji će vam mnogo značiti prilikom daljeg studiranja u inostranstvu;
  • TOEFL Practice Online omogućava da vidite prave testove (tzv. dijagnostički testovi), pitanja i odgovore, iz sve četiri sekcije. Možete da budete ocenjeni u skladu sa standardima ETS-a i da rezultate dobijete u roku od 24 sata. Prednost ovog načina vežbe je u tome što možete otprilike da osetite i vidite kako će izgledati dan vašeg testiranja;
  • Zvanične TOEFL knjige sa lekcijama, vežbama, testovima i sistemom bodovanja – postoje tri različite knjige koje se mogu poručiti na sajtu.

Potrudite se da se dobro naspavate noć pre testiranja. San je izuzetno važan za pravilno funkcionisanje i razmišljanje. Ukoliko test polažete onlajn, proverite internet konekciju, napunite laptop i slušalice, ugasite telefon i učinite sve kako biste test mogli da započnete bez straha da će doći do tehničkih problema, koji će vas uzrujati. Pripremite garderobu. Potrudite se da odeća odaje utisak ozbiljnosti. Provetrite prostoriju, doručkujte, učinite sve što je u vašoj moći kako vam tog dana ništa ne bi odvlačilo pažnju od testa.

Testiranje vašeg znanja traje oko četiri sata. U zavisnosti od navika, možete biti koncentrisani duže ili kraće vreme, ali niko ne može u potpunosti biti koncentrisan sva četiri sata. Zbog toga ne bi bilo loše da uradite probu testiranja kod kuće.

Čitajte akademske tekstove kako bi poboljšali vokabular i vežbali čitanje. Nakon naučnih knjiga i radova, svakodnevni govor biće vam znatno lakši. Ne bi bilo loše da vežbate slušanje kroz naučne radio i TV emisije. 

Koristite se frazama koje bi vam mogle pomoći da stvar preokrenete u svoju korist. Svima je jasno da se ne može uvek sve znati i da se studenti, pod uticajem treme, često zbune u razgovoru. Međutim, važno je da znamo kako da na drugi način objasnimo šta smo hteli da kažemo ili da se, u krajnjem slučaju, našalimo u granicama pristojnosti i ozbiljnosti situacije.

Ukoliko imate prijatelja ili poznanika koji je na studijama u inostranstvu, ne bi bilo loše da stupite sa njim u kontakt. Na taj način iz prve ruke možete čuti savete i iskustva ljudi koji su kroz ceo taj proces prošli. Takođe, mogu vam pomoći oko prikupljanja neophodne literature ili se čak ponuditi da sa vama vežbaju pričanje kroz neobavezne razgovore.

TOEFL centri u Srbiji

U Srbiji se polaganje ispita organizuje u pet priznatih i akreditovanih ETS test centara. Kada je Beograd u pitanju, to su International Academic Center i Institut za strane jezike. U Novom Sadu ispit se održava u prostorijama American Cornera. Kada su Niš i Subotica u pitanju, to su dve ustanove: IT Centar i Open University. Postoje izvesne razlike u terminima kada se test polaže. U Beogradu se ispit organizuje prosečno pet puta mesečno, u Novom Sadu tri puta, dok se u Nišu i Subotici organizuju dva do tri termina.

Brojne škole stranih jezika i pojedinci se aktivno bave obučavanjem studenata i njihovim informisanjem o TOEFL-u. Određene ustanove imaju specijalne kurseve namenjene isključivo ovoj temi. Studenti koji su prošli kroz ovu proceduru i završili studije u inostranstvu neretko se opredeljuju da se usredsrede na podsticanje mladih da idu na razmene studenata i pružaju im svoju pomoć na putu do tamo.

Ako želite da polažete TOEFL test, potrebno je da se registrujete. Najjednostavniji način je da napravite nalog na ETS-u, ali se možete registrovati i putem telefona ili mejla. Prvi korak je popunjavanje formulara. Obavezna polja su označena zvezdicom i odnose se na lične informacije (ime, prezime, datum rođenja, kontakt informacije). Nakon toga slede informacije o državi u kojoj živite i maternjem jeziku. Poslednja sekcija se odnosi na izbor država u kojima biste studirali, pitanje da li ste već živeli ili boravili u državama engleskog govornog područja i sl. Na kraju, kreirate korisničko ime i lozinku. Slična procedura je i prilikom registracije na druga dva načina.

Cena TOEFL testiranja u Srbiji

Prema trenutno dostupnim informacijama, u Srbiji se cena testiranja kreće između 160 i 240 američkih dolara. Plaćanje se vrši isključivo bezgotovinski – kreditnim karticama, e-čekom ili novčanom uputnicom.

Moguće je vraćanje dela novca (65 dolara) ukoliko odustanete od testiranja najkasnije tri dana od datuma testiranja. Važno je napomenuti da se dan testiranja ne računa, kao ni dan kada podnesete zahtev.

Dodatne usluge poput ponovnog zakazivanja testa ili ponovnog postavljanja rezultata ili dela rezultata dodatno se naplaćuju. 

Studiranje u inostranstvu ponekad može da bude skupo. Savetujemo vam da na vreme počnete sa pripremama i prikupljanjem neophodne dokumentacije. Ukoliko aplicirate za stipendije, položite ispite i priložite potrebne dokumente na vreme, veća je mogućnost da vaše studiranje u inostranstvu bude besplatno, pa čak i da dobijete džeparac.