Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Nišu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Građevinsko-arhitektonski fakultet 24-26.6.2015. 5000 1-2.7.2015. 3.7.2015. od 8.6.2015.
Ekonomski fakultet - Niš 24-26.6.2015. 7000 1.7.2015. 3.7.2015. 7-10.7.2015.
Elektronski fakultet 24-26.6.2015. 5000 2.7.2015. 8.7.2015. 10-17.7.2015.
Mašinski fakultet u Nišu 24-26.6.2015. 3500 29.6.2015. 30.6.2015. 6-8.7.2015.
Medicinski fakultet u Nišu 24-26.6.2015. 6000 1.7.2015. 2.7.2015. 0
Pravni fakultet u Nišu 24-26.6.2015. 7000 30.6.2015. 6.7.2015. 13-16.7.2015.
Prirodno-matematički fakultet u Nišu 24-26.6.2015 7000 29.6-1.7.2015. 30.6-1.7.2015. 8-9.7.2015.
Fakultet zaštite na radu u Nišu 24-26.6.2015. 7000 29.6-1.7.2015. 2.7.2015. od 7.7.2015.
Fakultet umetnosti - Niš 24-26.6.2015. 0 29.6-4.7.2015. 6.7.2015. do 17.7.2015.
Filozofski fakultet - Niš 24-26.6.2015. 6000 29.6-1.7.2015. 3.7.2015. 9-10.7.2015.