Prijemni.rs
Maturang
  • Megatrend Univerzitet


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Pravni fakultet 12.3-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.
Fakultet za kulturu i medije 12.3-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.
Fakultet za poslovne studije - Beograd 1.6-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.
Fakultet za umetnost i dizajn 12.3-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.
Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) 12.3-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.
Fakultet za poslovne studije - Požarevac 12.3-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.
Fakultet za biofarming Bačka Topola 12.3-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.
Fakultet za poslovnu ekonomiju - Valjevo 12.3-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.
Fakultet za poslovne studije - Vršac 12.3-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.
Fakultet za menadžment - Zaječar 12.3-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.
Fakultet za civilno vazduhoplovstvo 12.3-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.
Fakultet za kompjuterske nauke 12.3-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.