Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet u Kragujevcu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu 1-2.9.2016. 3000 5.9.2016. 5.9.2016. 12-14.9.2016.
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu 1-2.9.2016. 7000 5.9.2016. 0 6-8.9.2016.
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 1-2.9.2016. 3500 7.9.2016. 8.9.2016. 12-16.9.2016.
Fakultet tehničkih nauka u Čačku 1-2.9.2016. 45000 5.9.2016. 0 12-13.9.2016.
Ekonomski fakultet - Kragujevac 1-2.9.2016. 5000 5.9.2016. 6.9.2016. 8-9.9.2016.
Pravni fakultet u Kragujevcu 1-2.9.2016. 6000 5.9.2016. 0 0
Filološko-umetnički fakultet 1-2.9.2016. 6000 ili 7000 0 0 do 16.9.2016.
Agronomski fakultet 1-2.9.2016. 2500 5.9.2016. 5.9.2016. 8-9.9.2016.
Pedagoški fakultet u Užicu 1.9.2016. 6000 5-6.9.2016. 6.9.2016. 12.9.2016.