Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet Educons


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za studije bezbednosti 0 156 156 0 0 1.390/ 0
Studije bezbednosti 0 120 120 0 0 1390/ 0
Studije bezbednosti na daljinu 0 36 36 0 0 1390/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za sport i turizam - TIMS 0 150 150 0 0 1.400/ 0
Fizičko vaspitanje i sport 0 50 50 0 0 1400/ 0
Menadžment i biznis u turizmu 0 50 50 0 0 1300/ 0
Sportska psihologija 0 50 50 0 0 1400/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) 0 140 140 0 0 1.480/ 0
Pravo 0 80 80 0 0 1480/ 0
Politikologija 0 60 60 0 0 1480/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za projektni i inovacioni menadžment 0 90 90 0 0 990/ 0
Projektni menadžment 0 90 90 0 0 990/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet poslovne ekonomije 0 210 210 0 0 0/ 0
Poslovna ekonomija na srpskom i engleskom jeziku (240 ESPB) 0 150 150 0 0 0/ 0
Poslovna ekonomija na daljinu (240 ESPB) 0 60 60 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet zaštite životne sredine 0 45 45 0 0 0/ 0
Zaštita životne sredine 0 45 45 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Akademija klasičnog slikarstva 0 20 20 0 0 1.800/ 0
Klasično slikarstvo 0 20 20 0 0 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet ekološke poljoprivrede 0 20 20 0 0 1.200/ 0
Organska biljna i stočarska proizvodnja 0 20 20 0 0 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet informacionih tehnologija - FINTECH 0 60 60 0 0 0/ 0
Informatičko inženjerstvo 0 60 60 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet 0 50 50 0 0 1.390/ 0
Razredna nastava 0 50 50 0 0 1390/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za digitalnu produkciju 0 60 60 0 0 1.590/ 0
Digitalna produkcija 0 60 60 0 0 1590/ 0