Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Filozofski fakultet - Novi Sad 1-2.9.2014. 7000 4-5.9.2014. 8.9.2014. 12-15.9.2014.
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 1-2.9.2014. 5500 4.9.2014. 5.9.2014. 9-11.9.2014.
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 2-3.9.2014. 6500 4-5.9.2014. 5.9.2014. 9-10.9.2014.
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 1-2.9.2014. 5500 4-5.9.2014. 5.9.2014. 9-10.9.2014.
Akademija umetnosti - Novi Sad 2.9.2014. 4000 2-12.9.2014. 12.9.2014. 20-21.9.2014.
Građevinski fakultet u Subotici 1-2.9.2014. 2200 6.9.2014. 18.9.2014. 19-20.9.2014.
Tehnički fakultet Mihajlo Pupin 1-2.9.2014. 0 4.9.2014. 5.9.2014. 10-11.9.2014.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 1-2.9.2014. 6000 4-5.9.2014. 6.9.2014. 9-19.9.2014.
Pravni fakultet u Novom Sadu 1-2.9.2014. 7600 5.9.2014. 5.9.2014. 9-10.9.2014.
Ekonomski fakultet Subotica 1-2.9.2014. 7300 4.9.2014. 5.9.2014. 15-16.9.2014.
Pedagoški fakultet u Somboru 1-2.9.2014. 6000 5.9.2014. 5.9.2014. 10-11.9.2014.
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 1-2.9.2014. 0 0 0 0