Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica 20-24.6.2016. 6000 29.6.2016. 4.7.2016. 4-8.7.2016.
Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici 22-24.6.2016. 6000 30.6.2016. 0 0
Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici 20-22.6.2016. 7000 29.6.2016. 30.6.2016. 6-8.07.2016.
Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću 22-28.6.2016. 6000 1-2.7.2016. 6.7.2016. 11-15.7.2016.
Poljoprivredni fakultet u Zubinom Potoku 22-24.6.2016. 3000 29.6.2016. 30.6.2016. 1.7.2016.
Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica 22-24.6.2016. 5000 27.6.2016. 28.6.2016. 30.6, 1. i 4.7.2016.
Prirodno-matematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici 20-27.6.2016. 5000 1.7.2016. 2.7.2016. 4-8.7.2016.
Fakultet tehničkih nauka - Kosovska Mitrovica 22-24.6.2016. 3000 27.6.2016. 0 0
Fakultet umetnosti - Zvečan - Kosovska Mitrovica 22-29.6.2016. 3000+6000 30.6.-1.7.2016. i 4-6.7.2016. 6.7.2016. 12-15.7.2016.
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću 22-26.6.2016. 5000 3.7.2016. 0 do 14.7.2016.