Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica 19-23.06.2017. 6000 29.06.2017. 30.06.2017. 03-07.07.2017.
Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici 19-23.06.2017. 6000 30.06.2017. 01.07.2017. 07-12.07.2017.
Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici 20-23.06.2017. 7000 28.06.2017. 29.06.2017. 03-05.07.2017.
Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću 22-29.06.2017. 6000 30.06. i 01.07.2017. 05.07.2017. 10-14.07.2017.
Poljoprivredni fakultet u Zubinom Potoku 19-21.06.2017. 3000 29.06.2017. 30.06.2017. 03.07.2017.
Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica 21-23. i 26-27.06.2017. 3000 30.06.2017. 01.07.2017. 03-05.07.2017.
Prirodno-matematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici 19-23.06.2017. 5000 30.06.2017. 0 do 14.07.2017.
Fakultet tehničkih nauka - Kosovska Mitrovica 19-23.06.2017. 3000 27.06.2017. 0 0
Fakultet umetnosti - Zvečan - Kosovska Mitrovica 23-30.06.2017. 10000 03-05.07.2017. 06.07.2017. 12-14.07.2017.
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću 19-23.06.2017. 5000 28.06.2017. 0 do 14.07.2017.