Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Kragujevcu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu 4-8.9.2017. 3000 11.9.2017. 11.9.2017. 15-20.9.2017.
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu 6-8.9.2017. 7000 12.9.2017. 0 0
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 4-8.9.2017. 3500 12.9.2017. 13.9.2017. 15-19.9.2017.
Fakultet pedagoških nauka Jagodina 4-6.9.2017. 2400+3600 11.9.2017. 12.9.2017. 15.9.2017.
Fakultet tehničkih nauka u Čačku 4-8.9.2017. 4500 12.9.2017. 13.9.2017. 18-20.9.2017.
Ekonomski fakultet - Kragujevac 4-8.9.2017. 5000 11.9.2017. 12.9.2017. 15-19.9.2017.
Pravni fakultet u Kragujevcu 4-8.9.2017. 6000 14.9.2017. 0 0
Filološko-umetnički fakultet 4-8.9.2017. 6000 ili 7000 11.9.2017. 0 0
Agronomski fakultet 4-5.9.2017. 2500 7.9.2017. 7.9.2017. 11-12.9.2017.
Pedagoški fakultet u Užicu 4-5.9.2017. 6000 12.9.2017. 12.9.2017. 18.9.2017.
Fakultet za hotelijerstvo i turizam 4-6.9.2017. 5000 12.9.2017. 13.9.2017. 15.9.2017.