Prijemni.rs
Maturang

IELTS test


IELTS (International English Language Testing System) je standardizovan test koji se koristi za procenu znanja engleskog jezika. Osmislili su ga British Council, IDP Education Australia i Cambridge English Language Assessment, 1989. godine. Test je formiran u skladu sa propisima CEFR-a (Common European Framework of Reference).

Preko 11.000 organizacija u 140 zemalja širom sveta prihvata rezultate IELTS-a kao validnu potvrdu znanja engleskog jezika. Ovaj test u svetu polaže više od milion i po ljudi godišnje. Polažu ga studenti koji žele da studiraju u inostranstvu, kao i porodice i pojedinci koji žele da žive i rade u zemljama engleskog govornog područja. Za polaganje IELTS-a ne treba da se prijavljuje neko ko želi da aktivnim učenjem unapredi znanje jezika na viši nivo ili kome je neophodna potvrda znanja jezika koja je validna ceo život, s obzirom na to da IELTS sertifikat važi samo dve godine.

Kako izgleda IELTS test?

Prilikom polaganja IELTS testa engleskog jezika, fokus se stavlja na vaše komunikacijske veštine, dok je poznavanje teorije manje važno nego kod većine drugih testova. Funkcionalno poznavanje jezika predstavlja osnovni kriterijum prilikom ocene znanja. Vežbe ne podrazumevaju samo prevođenje glagola u odgovarajuća vremena i sl. Na ispitu je važnije kako vi razumete strani jezik, i govorite i pišete na njemu.

Postoje dve varijante ovog testa.

Test IELTS Academic

Ovaj test polažu studenti koji žele da pohađaju osnovne i postdiplomske studije na engleskom jeziku izvan granica svoje zemlje. Može da se radi na papiru ili na kompjuteru u test centru, a odnedavno možete da ga radite i onlajn od kuće. Podrazumeva viši stepen znanja jezika. Uglavnom su sekcije listening, reading i writing u istom danu, dok je speaking zakazan par dana kasnije. Ukoliko radite onlajn-test od kuće, deo koji se odnosi na razgovor sa ispitivačem uglavnom se organizuje pre ostalih delova ispita.

Test IELTS General Training

IELTS General Training polažu ljudi koji žele da rade ili žive u inostranstvu, odnosno za dobijanje radnih viza. Ovaj test može da se radi isključivo na papiru ili kompjuteru u test centrima zvaničnih predstavnika IELTS-a. Zahteva niži stepen poznavanja jezika. Sekcije listening i speaking su iste kao kod studenata koji polažu IELTS Academic, a ostala dva dela testa se razlikuju.

Polaganje se sastoji iz usmenog i pismenog dela. Procenjuje se vaše umeće u više aspekata korišćenja engleskog jezika.

Slušanje (listening) je prvi korak ka dobijanju sertifikata. Ova sekcija sastoji se od četiri audio-snimka (uglavnom dijaloga i monologa) u trajanju od oko 30 minuta. Biće vam postavljeno 40 pitanja na koja ćete imati 10 minuta da odgovorite. Pre slušanja snimka imaćete priliku da pročitate pitanja. Ovaj deo testa polaže se pismenim putem i isti je za ljude koji polažu Academic i General Training test.

Čitanje (reading) zauzima veći deo ispitivanja. Traje 60 minuta, tokom kojih treba da odgovorite na 40 pitanja. Odgovori treba da budu kratki, jasni i tačni. Dobićete između tri i pet tekstova iz različitih izvora (knjige, magazini, novinski članci). Čitanje se razlikuje u zavisnosti od toga koji test polažete (Academic ili General Training).

Pisanje (writing) – ovaj zadatak sastoji se iz pisanja dva teksta. Prvi treba da sadrži najmanje 150 reči, a drugi minimum 250. Preporuka je da za analizu i pripremu uzmete 3 do 5 minuta, za pisanje između 10 i 15 minuta, a za uređivanje i oblikovanje teksta 3 do 5. Prilikom ocenjivanja tekstova, podjednaka pažnja obraća se na: vokabular, gramatiku, strukturu napisanog testa i tačnost u obradi tema. U zavisnosti od toga da li polažete Academic ili General Training ispit, dobićete test pisanja prilagođen vašim potrebama. 

Pričanje (speaking) se sastoji iz tri zadatka. Prvi zadatak odnosi se na predstavljanje. U kratkom monologu, treba da kažete osnovne informacije o sebi: ko ste, odakle ste, koliko godina imate, čime se bavite i sl. Zatim dobijate temu o kojoj imate minut da razmislite, a potom treba da je predstavite u dva minuta. Na kraju se sa ispitivačem razgovara o zadatoj temi i odgovara se na postavljena pitanja. Pričanje traje 11 do 14 minuta. Ovaj segment je isti za ljude koji polažu Academic i General Training test.

Bodovanje

Maksimalan broj bodova koji možete osvojiti je 36. Svaki deo ispita (čitanje, pisanje, pričanje, slušanje) boduje se na skali od 0 do 9. Bodovi ne moraju biti izraženi kao ceo broj. Moguće je osvojiti i pola boda, odnosno 6,5 i sl. Na osnovu broja osvojenih poena, možete biti svrstanu u neku od sledećih kategorija:

 • Expert user – namenjena je studentima sa maksimalnim brojem bodova. Oni u potpunosti vladaju svim veštinama engleskog jezika;
 • Very good user – njihovo znanje jezika je na zavidnom nivou, ali postoje određena odstupanja i nepravilnosti. To su studenti koji ponekad ne razumeju sve aspekte u razgovoru ili se desi da ne umeju uvek da izraze svoje ideje;
 • Good user – mogu da se snađu na engleskom vrlo dobro, ali se ponekad dešava da ne razumeju kontekst ili ih u razgovoru ometaju određeni termini;
 • Competent user – razume kontekst kada se priča na engleskom jeziku, ali su prisutne slabosti prilikom pričanja, pisanja i sl;
 • Modest user – delimično poznavanje jezika. Studenti na ovom nivou često iz konteksta prepoznaju šta je sagovornik hteo da im saopšti, a u govori su skloni čestom pravljenju grešaka;
 • Limited user – ograničen je na razumevanje svakodnevnih situacija. Širenje razgovora za njih predstavlja kompleksniji posao i iziskuje više napora i truda;
 • Extremely limited user – može da razume osnovne svakodnevne rečenice. Korisnici na ovom nivou često imaju probleme u komunikaciji;
 • Intermittent user – imaju velikih poteškoća da razumeju razgovor, kao i da sami izraze svoja razmišljanja kako usmenim tako i pismenim putem;
 • Non-user – polaznici koji ne znaju jezik. Eventuano poznaju neke reči na engleskom;
 • Did not attempt the test – oni koji nisu odgovarali na pitanja.
Međunarodno prihvaćene oznake nivoa znanja engleskog IELTS broj bodova
C2 9
C1 7-8
B2 5,5-6,5
B1 4,5-5
A2 4
A1 manje od 4

Postupak pripreme za IELTS

Da biste spremni dočekali dan testiranja, neophodno je da se pripremite za polaganje na na vreme. Svaka osoba ima svoj način kako najefikasnije uči i pamti informacije. Kao i za sve druge velike stvari, i za IELTS je neophodno izdvojiti određeno vreme i trud, kako biste osvojili broj bodova neophodan za upis na željeni fakultet.

Prvi korak u tom procesu odnosi se na razumevanje strukture samog testa. Potrudite se da pronađete što više informacija o tome kako izgleda test, kojim redosledom se polažu sekcije, koji je sadržaj testa i sl. Na taj način ćete steći sigurnost jer znate šta vas očekuje.

Upoznajte se sa primerima pitanja koja vam se mogu pojaviti na testu. Na zvaničnom sajtu IELTS-a možete naći zbirke pitanja i primera koji su se nekad našli na ispitu. Samim tim, znaćete kakva su pitanja i na koje stvari se stavlja akcenat i u kojoj formi se ispit sastavlja.

Progress Check je zvaničan IELTS dijagnostički test namenjen vežbanju i beleženju vašeg napretka. Možete ga raditi koliko god puta želite. Ovaj test možete da radite onlajn; on vam pomaže da uvidite svoje jače i slabije strane, odnosno da shvatite kom segmentu treba da posvetite još pažnje.

Na kraju, postoje knjige i audio-materijali koje možete kupiti, koji će vam dati uvid u to šta se od vas očekuje na testiranju. Recimo, Official IELTS Practice Materials možete nabaviti u vidu knjige ili CD-a; reč je o sveobuhvatnoj zbirci pitanja i primera namenjenih polaganju svih delova testa.

Mnogi studenti se opredeljuju i za privatne časove. U zavisnosti od vašeg stepena znanja, priprema zahteva od mesec dana pa do četiri meseca. Časove nude škole jezika, ali i lica koja su kroz ovaj proces prošla.

IELTS i TOEFL: sličnosti i razlike

Često se dešava da studenti budu zbunjeni prilikom odabira testa koji je najbolji za njih. To nije čudno s obzirom na brojne sličnosti između TOEFL-a i IELTS-a. Oba testa priznata su širom sveta (studije u SAD, Velikoj Britaniji i drugim zemljama engleskog govornog područja) i predstavljaju dovoljan dokaz vašeg znanja engleskog jezika. Takođe, sekcije koje se proveravaju na oba testa su iste: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Nijedan od ovih testova nije koncipiran da može da se položi ili padne, već isključivo mogu da se stiču poeni pa da se na osnovu njih proceni vaš nivo znanja. Sertifikati u oba slučaja važe dve godine, a rezultati se objavljuju dve nedelje nakon završetka ispita.

Postoji nekoliko razlika između TOELF i IELTS testova:

 • Način polaganja – TOEFL se u većini slučaja polaže onlajn, dok se IELTS polaže uglavnom na papiru. Ovo je bitno naglasiti pošto se neki studenti ne snalaze najbolje na kompjuteru ili ga uopšte nemaju. U tom slučaju je za njih IELTS bolja opcija;
 • Vreme ispitivanja – za IELTS kurs neophodno je izdvojiti dosta manje vremena (dva do tri sata). Pri tome, često se dešava da se testiranje održava dva dana, gde je drugi dan predviđen za speaking. S druge strane, TOEFL traje četiri sata i sve kategorije se polažu u jednom danu;
 • Speaking deo je u IELTS-u u formi dijaloga gde postoji aktivan razgovor na relaciji ispitivač–student. Kod TOEFL-a je to malo drugačije. Student pre svega sasluša lekciju, zatim sastavi tekst o tome i snima prezentaciju. Ovaj princip pruža olakšice studentima koji imaju tremu od pričanja na stranom jeziku.
 • TOEFL test je zahtevniji i za njega se prijavljuju pretežno studenti koji su već na nekom zavidnom stepenu poznavanja jezika;
 • Sistem bodovanja nije isti. Na TOEFL-u svaka sekcija nosi po 30 poena (max 120), dok kod IELTS-a svaki deo ispita nosi od 0 do 9 bodova.

IELTS u Srbiji

U našoj zemlji, termine i mesto polaganja testova organizuje British Council u Beogradu. Britis Council je organizacija koja deluje na poljima kulture, obrazovanja i društva. Zalaže se za kvalitetno obrazovanje studenata i posreduje u postupku procesa razmene ili preseljenja radi sticanja radnog iskustva u inostranstvu.

I pismeni i onlajn test polaže se u prostorijama British Councila u Beogradu. Najčešće se pisanje, čitanje i slušanje održavaju u jednom danu, dok se razgovor obavlja dva do tri dana kasnije. Datume polaganja, koji su unapred pripremljeni, možete birati spram svojih želja i mogućnosti. Na sajtu se najčešće objavljuju termini za naredni mesec.

Cene testiranja u Srbiji

Plaćanje IELTS kursa vrši se bezgotovinski, odnosno u banci i drugim finansijskim institucijama. Cena polaganja je 26.000 dinara; u ovu cenu su uračunati i materijali za pripremu, probni testovi i druga literatura koja će vam omogućiti da se spremite za ispit na najbolji način. Dodatna plaćanja odnose se na individualne zahteve studenata poput izdavanja još jedne potvrde, dodatnog termina za polaganje, slanja potvrde kurirskom ili avio službom i sl.

U slučaju da odustanete od testiranja u za to predviđenom roku, kao i u slučaju nepredviđenih okolnosti, imate pravo na refundaciju. Ukoliko od testiranja odustanete pet nedelja do dve nedelje od zakazanog termina, biće vam vraćen iznos umanjen za 25% na račun administrativnih troškova. Ceo iznos će biti vraćen u smrtnom slučaju, kao i u slučaju ozbiljnih bolesti i povreda, vojne obaveze ili zbog nekih drugih otežanih okolnosti i trauma. Da biste ostvarili pravo na refundaciju, neophodno je da se ulogujte na portal i podnesete zahtev za refundaciju. Zahtev za odustajanje od testiranja takođe se podnosi onlajn, popunjavanja formulara.