Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Filozofski fakultet - Novi Sad 24-26.6.2015 7000 29-30.6.2015. 3.7.2015. 8-16.7.2015.
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 24-26.6.2015 6600 2-3.7.2015. 6.7.2015. 13-14.7.2015.
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 24-26.6.2015 2500 2.7.2015. 3.7.2015. 7-10.7.2015.
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 24-26.6.2015 6000-7000 1-3.7.2015. 4.7.2015. 7-11.7.2015.
Medicinski fakultet u Novom Sadu 24-26.6.2015 6600 1-3.7.2015. 6.7.2015. 9-22.7.2015.
Akademija umetnosti - Novi Sad 18-22.6.2015. 5500 19-24.6.2015. 2.7.2015. 8-10.7.2015.
Građevinski fakultet u Subotici 24-26.6.2015 2200 2.7.2015. 3.7.2015. 16-18.7.2015.
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” 24-26.6.2015 6000 2.7.2015. 6.7.2015. 7-15.7.2015.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 24-26.6.2015 6000 1-3.7.2015. 4.7.2015. 7-10.7.2015.
Pravni fakultet u Novom Sadu 24-26.6.2015 7600 29.6.2015. 30.6.2015. 6-10.7.2015.
Pedagoški fakultet u Somboru 24-26.6.2015 60000 1.7.2015. 1.7.2015. 6-8.7.2015.