Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Filozofski fakultet - Novi Sad 1-2.9.2015. 7000 3-4.9.2015. 7.9.2015. 11-14.9.2015.
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 1-2.9.2015. 6600 8.9.2015. 9.9.2015. 15-16.9.2015.
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 1-2.9.2015. 2500 8.9.2015. 9.9.2015. 11-15.9.2015.
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 1-2.9.2015. 6000-7000 8-9.9.2015. 10.9.2015. 14-15.9.2015.
Medicinski fakultet u Novom Sadu 1-2.9.2015. 6600 8-9.9.2015. 10.9.2015. do 18.9.2015.
Akademija umetnosti - Novi Sad 1.9.2015. 5500 1-12.9.2015. 12.9.2015. 18.9.2015.
Građevinski fakultet u Subotici 1-2.9.2015. 2200 9.9.2015. 10.9.2015. 18-20.9.2015.
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” 1-2.9.2015. 6000 8.9.2015. 9.9.2015. 12-21.9.2015.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 1-2.9.2015. 6000 3-4.9.2015. 5.9.2015. 8-18.9.2015.
Pravni fakultet u Novom Sadu 1-2.9.2015. 7600 4.9.2015. 4.9.2015. 8-9.9.2015.
Ekonomski fakultet Subotica 1-2.9.2015. 7300 8.9.2015. 9.9.2015. 16-17.9.2015.
Pedagoški fakultet u Somboru 1-2.9.2015. 6000 8.9.2015. 8.9.2015. 11.9.2015.