Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Ekonomski fakultet - Beograd 1-3.9.2015. 0 4.9.2015. 0 0
Pravni fakultet u Beogradu 1-3.9.2015. 7000 4.9.2015. 0 0
Pravoslavni bogoslovski fakultet 1-3.9.2015. 6000 5.9.2015. 7.9.2015. 11-14.9.2015.
Fakultet političkih nauka 1-2.9.2015. 4500 4.9.2015. 6.9.2015. 9.9.2015.
Filološki fakultet 1-3.9.2015. 7500 4-6.9.2015. 7.9.2015. 14.9.2015.
Medicinski fakultet u Beogradu 2-3.9.2015. 0 5.9.2015. 7.9.2015. 14.9.2015.
Matematički fakultet 1-3.9.2015. 5000 4-6.9.2015. 7.9.2015. do 14.9.2015.
Fakultet za fizičku hemiju 1-3.9.2015. 6500 6.9.2015. 7.9.2015. 13-14.9.2015.
Fizički fakultet 1-2.9.2015. 3000 4.9.2015. 8.9.2015. 14.9.2015.
Hemijski fakultet 1-3.9.2015. 5000 4-6.9.2015. 7.9.2015. 14.9.2015.
Arhitektonski fakultet 24-26.6.2015 5000 1.7.2015. 4.7.2015. 11-14.7.2015.
Građevinski fakultet u Beogradu 1-3.9.2015. 0 4.9.2015. 5.9.2015. 10-11.9.2015.
Elektrotehnički fakultet 1-3.9.2015. 7000 4-6.9.2015. 7.9.2015. do 14.9.2015.
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 1-2.9.2015. 8240 4.9.2015. 7.9.2015. 10.9.2015.
Šumarski fakultet 0 0 1-2.9.2015. 3-4.9.2015. 8-10.9.2015.