Prijemni.rs
Maturang
  • Pogledi na studije


Izaberi jednu ili uporedi više obrazovnih ustanova i saznaj šta tvoje buduće kolege misle o uslovima studiranja i kvalitetu nastave, o mogućnostima za praksu i organizaciji studentskih službi, kao i koliko su zadovoljni radom studentskih organizacija na fakultetu. Sve ovo pomoći će ti da sagledaš stvari iz druge perspektive i doneseš pravu odluku.

Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS)

Andrijana Stamenković , Fakultet za evropske pravno-političke studije, Beograd


Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”

Aida Čengić, Studije umetnosti i dizajna Tehnički fakultet, Zrenjanin


Fakultet političkih nauka

Sanja Milosavljević , Fakultet političkih nauka,Beograd


Fakultet likovnih umetnosti

Ana Milenković, Fakultet likovnih umetnosti, Beograd


Fakultet za graditeljski menadžment

Tadija Jelovac, predsednik studentskog parlamenta


Arhitektonski fakultet

Mateja Živadinović, demonstrator


Svetlana Jaćović, Institut za modu Mod'Art, Beograd


Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

Dejan Simić, član Studentskog parlamenta, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad


Fakultet za biofarming Bačka Topola

Mirela Matković, studentkinja IV godine


Fakultet umetnosti - Niš

Saša Milenković, Fakultet umetnosti, Niš