Prijemni.rs
Maturang
  • Pogledi na studije


Izaberi jednu ili uporedi više obrazovnih ustanova i saznaj šta tvoje buduće kolege misle o uslovima studiranja i kvalitetu nastave, o mogućnostima za praksu i organizaciji studentskih službi, kao i koliko su zadovoljni radom studentskih organizacija na fakultetu. Sve ovo pomoći će ti da sagledaš stvari iz druge perspektive i doneseš pravu odluku.

Filološki fakultet

Tamara Zejak, student


Filozofski fakultet - Beograd

Nikola Koruga, student 3. godine andragogije Filozofskog fakulteta u Beogradu


Pravni fakultet u Beogradu

Zorana Koprivica, student


Pravni fakultet u Beogradu

Davor Lulić, student


Ekonomski fakultet Subotica

Nataša Zorić, student


Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

Marko Korać, apsolvent


Akademija umetnosti

Milena Predić, docent


Pravni fakultet u Novom Sadu

Nenad Vuletić, student