Prijemni.rs
Maturang
  • Pogledi na studije


Izaberi jednu ili uporedi više obrazovnih ustanova i saznaj šta tvoje buduće kolege misle o uslovima studiranja i kvalitetu nastave, o mogućnostima za praksu i organizaciji studentskih službi, kao i koliko su zadovoljni radom studentskih organizacija na fakultetu. Sve ovo pomoći će ti da sagledaš stvari iz druge perspektive i doneseš pravu odluku.

Fakultet za informatiku i računarstvo (FIR)

Igor Marjanović, student


Fakultet za diplomatiju i bezbednost

Nevena Vukašinović, student Akademije za diplomatiju i bezbednost


Pravni fakultet u Beogradu

Aleksandra Simić, student Pravnog fakulteta u Beogradu


Tehnički fakultet u Boru

Milena Dragićević, Student prodekan


FEFA fakultet

Iskra Maksimović, profesor na fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), Beograd


Fakultet za medije i komunikacije (FMK)

Dina Rudić, studentkinja na masteru Digitalne umetnosti i novi mediji


Filozofski fakultet - Beograd

mr Jovan Miljkovic, asistent Odeljenja za pedagogiju i andragogiju, Katedra za andragogiju


Tehnički fakultet (TF)

Peđa Ivović , Fakultet za menadžment, Novi Sad