Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Ekonomski fakultet - Beograd 1-3.9.2014. 5800 5.9.2014. 0 0
Pravoslavni bogoslovski fakultet 1-3.9.2014. 5000 4.9.2014. 4.9.2014. 8-9.9.2014.
Učiteljski fakultet u Beogradu 1-2.9.2014. 0 0 0 0
Filozofski fakultet - Beograd 1-2.9.2014. 0 0 0 0
Filološki fakultet 1-3.9.2014. 7500 5.9.2014. 7.9.2014. 13.9.2014.
Stomatološki fakultet u Beogradu 1-2.9.2014. 6000 4.9.2014. 5.9.2014. 15.9.2014.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 1-2.9.2014. 0 4.9.2014. 4.9.2014. 11.9.2014.
Fakultet za fizičku hemiju 1-3.9.2014. 6500 6.9.2014. 7.9.2014. 13.9.2014.
Fizički fakultet 1.9.2014. 3000 4-5.9.2014. 8.9.2014. 12.9.2014.
Građevinski fakultet u Beogradu 1-2.9.2014. 0 0 0 0
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 2-3.9.2014. 8240 5.9.2014. 8.9.2014. 15.9.2014.
Rudarsko-geološki fakultet 1-3.9.2014. 0 4-6.9.2014. 7.9.2014. 13.9.2014.
Tehnički fakultet u Boru 1-3.9.2014. 3000 4.9.2014. 5.9.2014. 10.9.2014.
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 1-2.9.2014. 3000 4-6.9.2014. 6.9.2014. 11-12.9.2014.
Šumarski fakultet 1-2.9.2014. 6000 4-5.9.2014. 6.9.2014. 10-11.9.2014.