Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Kragujevcu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu 22-24.6.2016. 3000 29-30.6.2016. 1.7.2016. 6-15.7.2016.
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu 22-24.6.2016. 7000 29-30.6.2016. 30.6. i 1.7.2016. do 15.7.2016.
Fakultet medicinskih nauka 22-24.6.2016. 7000 29.6-1.7.2016. 0 6-8. i 11.7.2016.
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 22-24.6.2016. 3500 1.7.2016. 4.7.2016. 7-20.7.2016.
Fakultet pedagoških nauka Jagodina 22-24.6.2016. 6000 1-2.7.2016. do 5.7.2016. 11-12.7.2016.
Fakultet tehničkih nauka u Čačku 22-24.6.2016. 4500 1.7.2016. 2.7.2016. 7-12.7.2016.
Ekonomski fakultet - Kragujevac 22-24.6.2016. 5000 1.7.2016. 2.7.2016. 7-8.7.2016.
Pravni fakultet u Kragujevcu 22-24.6.2016. 6000 30.6.2016. 0 do 15.7.2016.
Filološko-umetnički fakultet 22-24.6.2016. 6000 ili 7000 29.6-2.7.2016. 4.7.2016. 11.7.2016.
Agronomski fakultet 22-24.6.2016. 2500 30.6.2016. 1.7.2016. 6-14.7.2016.
Pedagoški fakultet u Užicu 22-24.6.2016. 6000 29.6. i 1.7.2016. 1.7.2016. 6-7.7.2016.
Fakultet za hotelijerstvo i turizam 22-24.6.2016. 5000 29.6.2016. 30.6.2016. 5-7.7.2016.