Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Filozofski fakultet - Novi Sad 1-2.9.2016. 7000 5-6.9.2016. 7.9.2016. 13. i 16.9.2016.
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 1-2.9.2016. 6600 6.9.2016. 7.9.2016. 13-15.9.2016.
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 1-2.9.2016. 2500 6.9.2016. 7.9.2016. 9. i 12-13.9.2016.
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 1-2.9.2016. 6000 5-6.9.2016. 7.9.2016. 12-13.9.2016.
Medicinski fakultet u Novom Sadu 1. i 2.9.2016. 6600 5. i 6.9.2016. 7.9.2016. 12-19.9.2016.
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 1-2.9.2016. 6000 5-6.9.2016. 9.9.2016. 13-14.9.2016.
Akademija umetnosti - Novi Sad 1.9.2016. 5500 2-11.9.2016. 12.9.2016. 18.9.2016.
Građevinski fakultet u Subotici 1-2.9.2016. 2200 6.9.2016. 7.9.2016. 17. i 19.9.2016.
Tehnički fakultet Mihajlo Pupin 1-2.9.2016. 6000 6.9.2016. 7.9.2016. 9-19.9.2016.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 1-2.9.2016. 6000 5-6.9.2016. 7.9.2016. 8-9.9.2016.
Pravni fakultet u Novom Sadu 1-2.9.2016. 7600 5.9.2016. 5.9.2016. 7-8.9.2016.
Ekonomski fakultet Subotica 1-2.9.2016. 7300 5-6.9.2016. 6-7.9.2016. 15-16.2016.
Pedagoški fakultet u Somboru 1-2.9.2016. 2000+6000 3. i 6.9.2016. 6.9.2016. 9.9.2016.
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 1-2.9.2016. 1000+4500 3. i 6.9.2016. 8.9.2016 14-15.9.2016.