Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Filozofski fakultet - Novi Sad 4-5.9.2017. 7000 7-8.9.2017. 11.9.2017. 14-15.9.2017.
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 4-5.9.2017. 6600 7.9.2017. 8.9.2017. 13-15.9.2017.
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 4-5.9.2017. 5500 7.9.2017. 8.9.2017. 12-14.9.2017.
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 4-5.9.2017. 6000 7.9. 8.9.2017. 12-13.9.2017.
Medicinski fakultet u Novom Sadu 4-5.9.2017. 0 7.9. 11.9.2017. 14-22.9.2017.
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 4-5.9.2017. 6000 7.9.2017. 8.9.2017. 13-14.9.2017.
Akademija umetnosti - Novi Sad 1.9.2017. 5500 2-13.9.2017. 14.9.2017. 20.9.2017.
Građevinski fakultet u Subotici 4-5.9.2017. 2200 7.9.2017. 7.9.2017. 11.9.2017.
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” 4-5.9.2017. 6000 7.9.2017. 7.9.2017. 11-13.9.2017.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 4-5.9.2017. 6000 7-8.9.2017. 8.9.2017. 11-13.9.2017.
Pravni fakultet u Novom Sadu 4-5.9.2017. 7600 7.9.2017. 7.9.2017. 14-22.9.2017.
Ekonomski fakultet Subotica 4-5.9.2017. 7300 7.9.2017. 8.9.2017. 18-19.9.2017.
Pedagoški fakultet u Somboru 4-5.9.2017. 6000 7.9.2017. 8.9.2017. 12-13.9.2017.
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 4-5.9.2017. 4500 6. i 8.9.2017. 9.9.2017. 13.9.2017.