Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Nišu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Građevinsko-arhitektonski fakultet 30-31.8. i 1.9.2017. ne plaća se 6.9.2017. 7.9.2017. 0
Ekonomski fakultet - Niš 30-31.8. i 1.9.2017. 7000 6.9.2017. 7.9.2017. 11-13.9.2017.
Elektronski fakultet 30-31.8. i 1.9.2017. 5000 6.9.2017. 0 0
Mašinski fakultet u Nišu 30-31.8. i 1.9.2017. 3500 6.9.2017. 6.9.2017. 11.9.2017.
Medicinski fakultet u Nišu 30-31.8. i 1.9.2017. 6000 6.9.2017. 7.9.2017. 0
Pravni fakultet u Nišu 30-31.8. i 1.9.2017. 7000 8.9.2017. 11.9.2017. 12-15.07.2017.
Prirodno-matematički fakultet u Nišu 30-31.8.2017. 7000 6-7.9.2017. 7.9.2017. 13-14.9.2017.
Pedagoški fakultet u Vranju 30-31.8. i 1.9.2017. 5500 7.9.2017. 8.9.2017. 14-15.9.2017.
Fakultet zaštite na radu u Nišu 30-31.8. i 1.9.2017. 7000 4-6.9.2017. 7.9.2017. 13.9.2017.
Fakultet umetnosti - Niš 30-31.8. i 1.9.2017. 10000 6-8.9.2017. 0 0
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Niš 30-31.8. i 1.9.2017. 7500 6-7.9.2017. 0 0
Filozofski fakultet - Niš 30-31.8.2017. 8000 7.9.2017. 8.9.2017. 11.9.2017.
Tehnološki fakultet u Leskovcu 30-31.8. i 1.9.2017. 4000 6.9.2017. 8.9.2017. 11-13.9.2017.