Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Filozofski fakultet - Novi Sad 20-22.6.2018. 7000 27-29.6.2018. 2.7.2018. 6-13.7.2018.
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 20-22.6.2018. 6600 27-28.6.2018. 29.6.2018. 5-13.7.2018.
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 20-22.6.2018. 5500 28.6.2018. 29.6.2018. 4-9.7.2018.
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 20-22.6.2018. 6000 27-29.6.2018. 30.6.2018. 4-13.7.2018.
Medicinski fakultet u Novom Sadu 20-22.6.2018. 6600 27. i 29.6.2018. 30.6.2018. 9-13.7.2018.
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 20-22.6.2018. 6000 27-29.6.2018. 29.6.2018. 4-12.7.2018.
Akademija umetnosti - Novi Sad 18-21.6.2018. 0 21.6. do 1.7.2018. 4.7.2018. 10-12.7.2018.
Građevinski fakultet u Subotici 20-22.6.2018. 2200 29.6.2018. 4.7.2018. 19-20.7.2018.
Tehnički fakultet Mihajlo Pupin 20-22.6.2018. 6000 28.6.2018. 2.7.2018. 4-11.7.2018.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 20-22.6.2018. 6000 2-4.7.2018. 5.7.2018. 9-13.7.2018.
Pravni fakultet u Novom Sadu 20-22.6.2018. 7600 27.6.2018. 28.6.2018. 4-6.7.2018.
Ekonomski fakultet Subotica 20-22.6.2018. 7300 27. i 29.6.2018. 28. i 30.6.2018. 11-13.7.2018.
Pedagoški fakultet u Somboru 20-22.6.2018. 2000+6000 27.6.2018. 29.6.2018. 3-5.7.2018.
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 20-22.6.2018. 1000+4500 28.6.2018. 2.7.2018. 9.7.2018.