Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Nišu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Građevinsko-arhitektonski fakultet 22-24.6.2016. 5000 30.6.-1.7.2016. 4.7.2016. naknadno
Ekonomski fakultet - Niš 22-24.6.2016. 7000 29-30.6.2016. 2.7.2016. 7-13.7.2016.
Elektronski fakultet 22-24.6.2016. ? 30.6.2016. 0 0
Mašinski fakultet u Nišu 22-24.6.2016. 3500 29.6.2016. 30.6.2016. 5-6.7.2016.
Medicinski fakultet u Nišu 22-24.6.2016. 6000 29.6. i 1.7.2016. 30.6. i 2.7.2016. naknadno
Pravni fakultet u Nišu 22-24.6.2016. 7000 29.6.2016. 2.7.2016. 8. i 11-13.7.2016.
Prirodno-matematički fakultet u Nišu 22-24.6.2016. 7000 29.6-1.7.2016. 0 do 15.7.2016.
Pedagoški fakultet u Vranju 22-24.6.2016. 5500 29.6.2016. 1.7.2016. 11-13.7.2016.
Fakultet zaštite na radu u Nišu 22-24.6.2016. 7000 29.6-1.7.2016. 4.7.2016. 11.7.2016.
Fakultet umetnosti - Niš 22-24.6.2016. 10000 27.6-2.7.2016. 0 0
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Niš 22-24.6.2016. 7500 29.6-2.7.2016. 0 do 15.7.2016.
Filozofski fakultet - Niš 22-24.6.2016. 6000 29.6-1.7.2016. 0 do 15.7.2016.
Tehnološki fakultet u Leskovcu 22-24.6.2016. ? 29.6.2016. 1.7.2016. 6-8.07.2016.