Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Filozofski fakultet - Novi Sad 21-23.06.2017. 7000 28-30.06.2017. 03.07.2017. 07-14.07.2017.
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 21-23.06.2017. 6600 28-29.06.2017. 30.06.2017. 06-14.07.2017.
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 21-23.06.2017. 5500 28.06.2017. 29.06.2017. 03-06.07.2017.
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 21-23.06.2017. 6000 28-30.06.2017. 01.07.2017. 05.07.2017.
Medicinski fakultet u Novom Sadu 21-23.06.2017. 6600 28. i 30.06.2017. 03.07.2017. 10-13.07.2017.
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 21-23.06.2017. 6000 28-30.06.2017. 30.06.2017. 04-13.07.2017.
Akademija umetnosti - Novi Sad 16-17. i 20-21.06.2017. 2000+(4000 ili 5500) 16-26.06.2017. 04.07.2017. 11-13.07.2017.
Građevinski fakultet u Subotici 21-23.06.2017. 2200 30.06.2017. 03.07.2017. 20-21.07.2017.
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” 21-23.06.2017. 6000 29.06.2017. 30.06.2017. 04-12.07.2017.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 21-23.06.2017. 6000 03-05.07.2017. 06.07.2017. 10-13.07.2017.
Pravni fakultet u Novom Sadu 21-23.06.2017. 7600 28.06.2017. 29.06.2017. 04-07.07.2017.
Ekonomski fakultet Subotica 21-23.06.2017. 7300 28. i 30.06.2017. 29.06. i 01.07.2017. 11-13.07.2017.
Pedagoški fakultet u Somboru 21-23.06.2017. 2000+6000 26. i 30.06.2017. 01.07.2017. 05-07.07.2017.
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 21-23.06.2017. 1000+4500 26. i 29.06.2017. 03.07.2017. 10-11.07.2017.