Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Nišu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Građevinsko-arhitektonski fakultet 21-23.06.2017. 5000 28-29.06.2017. 29.06.2017. 0
Ekonomski fakultet - Niš 21-23.06.2017. 7000 29.06.2017. 01.07.2017. 06-12.07.2017.
Elektronski fakultet 21-23.06.2017. 5000 29.06.2017. 0 0
Mašinski fakultet u Nišu 21-23.06.2017. 3500 28.06.2017. 29.06.2017. 04-05.07.2017.
Medicinski fakultet u Nišu 21-23.06.2017. 6000 28. i 30.06.2017. 29.06. i 01.07.2017. 0
Pravni fakultet u Nišu 21-23.06.2017. 7000 30.06.2017. 04.07.2017. 10-13.07.2017.
Prirodno-matematički fakultet u Nišu 21-23.06.2017. 7000 28-30.06.2017. 0 0
Pedagoški fakultet u Vranju 21-23.06.2017. 5500 30.06.2017. 03.07.2017. 10-14.07.2017.
Fakultet zaštite na radu u Nišu 21-23.06.2017. 7000 28-30.06.2017. 03.07.2017. od 10.07.2017.
Fakultet umetnosti - Niš 21-23.06.2017. 10000 26.06-01.07.2017. 0 0
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Niš 21-23.06.2017. 7500 28-30.06.2017. 30.06.2017. 07-08. i 10-11.07.2017.
Filozofski fakultet - Niš 21-23.06.2017. 8000 28-30.06.2017. 03.07.2017. 11-12.07.2017.
Tehnološki fakultet u Leskovcu 21-23.06.2017. 4000 28.06.2017. 30.06.2017. 05-07.07.2017.