Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Ekonomski fakultet - Beograd 1-2.9.2016. 5800 5.9.2016. 0 0
Pravni fakultet u Beogradu 1-2.9.2016. 7000 5.9.2016. 7.9.2016. 0
Pravoslavni bogoslovski fakultet 1-3.9.2016. 5000 5.9.2016. do 13.9.2016. do 16.9.2016.
Učiteljski fakultet u Beogradu 1-3.9.2016. 4900+3000 5. i 7.9.2016. 8.9.2016. 12-13.9.2016.
Filološki fakultet 1-2.9.2016. 7500 5.9.2016. 7.9.2016. 12-13.9.2016.
Medicinski fakultet u Beogradu 1-3.9.2016. 6000 6.9.2016. 7.9.2016. do 16.9.2016.
Stomatološki fakultet u Beogradu 1-2.9.2016. 6000 5.9.2016. 6.9.2016. 12.9.2016.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 1.9.2016. 8000 5.9.2016. 6.9.2016. 14.9.2016.
Farmaceutski fakultet 1-2.9.2016. 5000 5.9.2016. 6.9.2016. 8.9.2016.
Geografski fakultet 1-2.9.2016. 4000 5.9.2016. 0 12.9.2016.
Fakultet za fizičku hemiju 1-2.9.2016. 2000+4500 5-6.9.2016. 7.9.2016. 13-15.9.2016.
Fizički fakultet 1-2.9.2016. 3000 5-6.9.2016. 7.9.2016. 14.9.2016.
Građevinski fakultet u Beogradu 1-2.9.2016. 4000 ili 8000 5.9.2016. 5.9.2016. 12-13.9.2016.
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 1-2.9.2016. 8240 6.9.2016. 7.9.2016. 14.9.2016.
Rudarsko-geološki fakultet 1-2.9.2016. 3500 5-6.9.2016. 6.9.2016. 0
Tehnički fakultet u Boru 1-2.9.2016. 4000 5-6.9.2016. 7.9.2016. 14-16.9.2016.
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 1.9.2016. 5000 5.9.2016. 6.9.2016. 9.9.2016.
Šumarski fakultet 1-2.9.2016. 7000 5-6.9.2016. 6.9.2016. 8-9.9.2016.