Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Beograd 0 133 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravoslavni bogoslovski fakultet 0 39 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Beogradu 40 5 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet bezbednosti 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Beograd 0 2 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološki fakultet 1 136 137 0 0 0/ 0
Srpski jezik i književnost 0 4 4 0 0 0/ 0
Bugarski jezik i književnost 0 4 4 0 0 0/ 0
Srpska književnost i jezik 0 6 6 0 0 0/ 0
Srpska književnost i jezik sa komparatistikom 1 12 13 0 0 0/ 0
Opšta književnost i teorija književnosti 0 18 18 0 0 0/ 0
Francuski jezik i književnost 0 24 24 0 0 0/ 0
Engleski jezik i književnost 0 7 7 0 0 0/ 0
Bibliotekarstvo i informatika 0 4 4 0 0 0/ 0
Jezik, književnost i kultura 0 57 57 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Stomatološki fakultet u Beogradu 0 48 48 0 0 0/ 0
Osnovne strukovne studije – oralni higijeničar 0 48 48 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 0 47 47 0 0 0/ 0
Osnovne strukovne studije sporta 0 28 28 0 0 0/ 0
Osnovne strukovne studije rekreacije 0 19 19 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za fizičku hemiju 0 11 0 0 60.000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fizički fakultet 8 20 28 0 0 0/ 0
Opšta fizika 6 0 6 0 0 0/ 0
Teorijska i eksperimentalna fizika 0 1 1 0 0 0/ 0
Primenjena i kompjuterska fizika 2 9 11 0 0 0/ 0
Meteorologija 0 10 10 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Beogradu 3 38 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Mašinski fakultet u Beogradu 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 0 83 83 0 0 0/ 0
Biljna proizvodnja modul: Ratarstvo i povrtarstvo 0 2 2 0 0 0/ 0
Zootehnika 0 12 12 0 0 0/ 0
Melioracije zemljišta 0 16 16 0 0 0/ 0
Poljoprivredna tehnika 0 15 15 0 0 0/ 0
Prehrambena tehnologija modul: Tehnologija konzerviranja i vrenja 0 3 3 0 0 0/ 0
Prehrambena tehnologija modul: Tehnologija animalnih proizvoda 0 11 11 0 0 0/ 0
Mikrobiologija hrane 0 24 24 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Rudarsko-geološki fakultet 1 0 1 0 0 0/ 0
Geofizika 1 0 1 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet u Boru 0 11 11 0 0 0/ 0
Inženjerski menadžment 0 11 11 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 16 53 69 0 0 0/ 0
Metalurško inženjerstvo 11 38 49 0 0 0/ 0
Tekstilna tehnologija - trogodišnje studije 5 15 20 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Šumarski fakultet 0 61 61 0 0 0/ 0
Odsek za šumarstvo 0 15 15 0 0 0/ 0
Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (TMP) 0 26 26 0 0 0/ 0
Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa 0 20 20 0 0 0/ 0