Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Ekonomski fakultet - Beograd 1-5.9.2017. 5800 6.9.2017. 0 0
Pravni fakultet u Beogradu 4-5.9.2017. 7000 7.9.2017. 8.9.2017. 0
Učiteljski fakultet u Beogradu 1-2.9.2017. 5000+3200 6.9.2017. 7.9.2017. 11-12.9.2017.
Fakultet političkih nauka 4-5.9.2017. 6000 7.9.2017. 8.9.2017. 12.9.2017.
Filozofski fakultet - Beograd 1.9.2017. 9630 6.9.2017. 8.9.2017. 14.9.2017.
Filološki fakultet 1.9.2017. 7500 6.9.2017. 8.9.2017. 14-15.9.2017.
Medicinski fakultet u Beogradu 1-4.9.2017. 6000 6.9.2017. 7.9.2017. 14-15.9.2017.
Stomatološki fakultet u Beogradu 4-5.9.2017. 6000 7.9.2017. 8.9.2017. 14.9.2017.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 4.9.2017. 8000 6.9.2017. 7.9.2017. 14.9.2017.
Farmaceutski fakultet 4-5.9.2017. 6000 ili 8000 7.9.2017. 8.9.2017. 11.9.2017.
Geografski fakultet 1-5.9.2017. 4000 7.9.2017. 7.9.2017. 11.9.2017.
Fakultet za fizičku hemiju 1-5.9.2017. 2000+4500 6-7.9.2017. 8.9.2017. 11-12.9.2017.
Fizički fakultet 1-4.9.2017. 3000 6-7.9.2017. 8.9.2017. 13-14.9.2017.
Hemijski fakultet 1-5.9.2017. 5000 6.9.2017. 7.9.2017. 14-15.9.2017.
Građevinski fakultet u Beogradu 1-5.9.2017. 4000 ili 8000 6.9.2017. 6.9.2017. 12-13.9.2017.
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 1-4.9.2017. 8240 6.9.2017. 7.9.2017. 14.9.2017.
Rudarsko-geološki fakultet 1-5.9.2017. 3500 7.9.2017. 7.9.2017. 0
Tehnički fakultet u Boru 1-4.9.2017. 4000 6-7.9.2017. 8.9.2017. 14-16.9.2017.
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 4.9.2017. 6000 7.9.2017. 8.9.2017. 13.9.2017.
Šumarski fakultet 1-5.9.2017. 7000 7-8.9.2017. 8.9.2017. 12-13.9.2017.