Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Beograd 0 322 322 44 112.200 1.500/ 0
Trogodišnje studije Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (180 ESPB) 0 322 322 44 112200 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Beogradu 0 146 146 84 95.000 2.100/ 0
Prava 0 146 146 84 95000 2100/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravoslavni bogoslovski fakultet 0 69 69 0 105.000 1.000/ 0
Bogoslovsko-katihetski program 0 40 40 0 105000 1000/ 0
Bogoslovsko-pastirski program 0 29 29 0 105000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Beogradu 37 62 99 17 99.000 2.000/ 0
Obrazovanje učitelja - u Novom Pazaru 13 30 43 8 99000 2000/ 0
Obrazovanje učitelja - u Vršcu 24 32 56 9 99000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet političkih nauka 0 2 2 5 100.000 1.500/ 0
Osnovne akademske politikološke studije 0 2 2 5 100000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Beograd 6 10 16 0 118.548 1.850/ 0
Istorija 0 1 1 0 118548 1850/ 0
Istorija umetnosti 0 3 3 0 118548 1850/ 0
Arheologija 1 0 1 0 118548 1850/ 0
Etnologija i antropologija 0 2 2 0 118548 1850/ 0
Klasične nauke 5 4 9 0 118548 1850/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološki fakultet 43 231 274 0 119.000 2.500/ 0
Srpski jezik i književnost 31 13 44 0 119000 2500/ 0
Srpska književnost i jezik 0 48 48 0 119000 2500/ 0
Srpska književnost i jezik sa komparatistikom 12 12 24 0 119000 2500/ 0
Jezik, književnost i kultura 0 158 158 0 119000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Beogradu 0 48 48 48 121.600 2.500/ 0
Integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku 0 6 6 45 840000 7000/ 0
Osnovne akademske studije sestrinstvo 0 42 42 3 121600 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Stomatološki fakultet u Beogradu 0 37000 37 0 180.000 5.000/ 0
Osnovne strukovne studije – oralni higijeničar 0 19 19 0 70000 3600/ 0
Zubni tehničar - protetičar 0 1 1 0 180000 5000/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije na engleskom jeziku 0 17 17 0 600000 5000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 0 51 51 17 105.000 1.170/ 0
Osnovne strukovne studije sporta 0 39 39 0 105000 1170/ 0
Osnovne strukovne studije rekreacije 0 12 12 0 105000 1170/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Farmaceutski fakultet 0 4 4 3 0 3.500/ 0
Integrisane akademske studije Farmacija na engleskom jeziku 0 4 4 0 0 3500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Geografski fakultet 0 86 86 27 86.000 2.500/ 0
Geografija 0 23 23 11 86000 2500/ 0
Prostorno planiranje 0 16 16 9 86000 2500/ 0
Demografija 0 27 27 1 86000 2500/ 0
Geoprostorne osnove životne sredine 0 20 20 6 86000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Matematički fakultet 2 3 5 0 129.000 3.500/ 0
Informatika 0 1 1 0 129000 3500/ 0
Astronomija i astrofizika 0 1 1 0 129000 3500/ 0
Matematika 2 1 3 0 129000 3500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za fizičku hemiju 12 18 30 0 69.900 1.800/ 0
Osnovne akademske studije fizičke hemije 12 18 30 0 69900 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fizički fakultet 65 13 78 0 60.000 2.650/ 0
Opšta fizika 12 0 12 0 60000 2650/ 0
Teorijska i eksperimentalna fizika 20 0 20 0 60000 2650/ 0
Primenjena i kompjuterska fizika 24 8 32 0 60000 2650/ 0
Meteorologija 9 5 14 0 60000 2650/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Hemijski fakultet 15 7 22 9 102.000 2.500/ 0
Hemija 0 3 3 4 102000 2500/ 0
Nastava hemije 14 0 14 2 102000 2500/ 0
Biohemija 0 0 0 1 0 0/ 0
Hemija životne sredine 1 4 5 2 102000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Beogradu 0 63 63 13 100.000 1.800/ 0
Geodezija i geoinformatika 0 3 3 1 100000 1800/ 0
Građevinarstvo 0 60 60 12 100000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 31 243 274 0 90.000 2.200/ 0
Zootehnika 5 24 29 0 90000 2200/ 0
Melioracije zemljišta 8 19 27 0 90000 2200/ 0
Poljoprivredna tehnika 18 20 38 0 90000 2200/ 0
Agroekonomija 0 18 18 0 90000 2200/ 0
Biljna proizvodnja 0 50 50 0 90000 2200/ 0
Prehrаmbena tehnologija 0 112 112 0 90000 2200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Rudarsko-geološki fakultet 71 34 105 29 57.000 1.150/ 0
Rudarsko inženjerstvo 21 8 29 0 57000 1150/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 5 4 9 0 57000 1150/ 0
Inženjerstvo nafte i gasa 0 1 1 0 57000 1150/ 0
Geotehnika 1 4 5 0 57000 1150/ 0
Geofizika 6 5 11 0 57000 1150/ 0
Hidrogeologija 4 4 8 0 57000 1150/ 0
Geologija 34 8 42 0 57000 1150/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet u Boru 62 36 98 0 50.000 2.000/ 0
Metalurško inženjerstvo 0 3 3 0 50000 2000/ 0
Rudarsko inženjerstvo 7 7 14 0 50000 2000/ 0
Tehnološko inženjerstvo 27 10 37 0 50000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 28 16 44 0 50000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 21 46 67 0 66.000 2.400/ 0
Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija 0 13 13 0 66000 2400/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 6 2 8 0 66000 2400/ 0
Metalurško inženjerstvo 8 4 12 0 66000 2400/ 0
Tekstilna tehnologija - trogodišnje studije 4 15 19 0 66000 2400/ 0
Hemijsko inženjerstvo 0 1 1 0 66000 2400/ 0
Inženjerstvo materijala 3 11 14 0 66000 2400/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Šumarski fakultet 37 121 158 0 72.000 1.500/ 0
Odsek za šumarstvo 9 15 24 0 72000 1500/ 0
Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (TMP) 24 27 51 0 72000 1500/ 0
Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa 4 29 33 0 72000 1500/ 0
Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta - strukovne studije 0 50 50 0 95000 1500/ 0