Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Ekonomski fakultet - Beograd 24-26.6.2015 5800 1.7.2015. 4.7.2015. 0
Pravni fakultet u Beogradu 24-26.6.2015. 7000 30.6.2015. 3.7.2015. 6-10.7.2015.
Pravoslavni bogoslovski fakultet 24-26.6.2015. 6000 30.6.2015. 1.7.2015. 6-8.7.2015.
Učiteljski fakultet u Beogradu 24-26.6.2015. 5000 3.7.2015. 4.7.2015. 10-11.7.2015.
Fakultet bezbednosti 24-26.6.2015 9400 30.6.2015. 30.6.2015. 0
Fakultet političkih nauka 24-26.6.2015 4500 29.6.2015. 2.7.2015. 8.7.2015.
Filozofski fakultet - Beograd 24-25.6.2015. 9630 29-30.6.2015. 2.7.2015. 13-15.7.2015.
Filološki fakultet 24.6.2015. 7500 29-30.6.2015. 5.7.2015. 10-15.7.2015.
Medicinski fakultet u Beogradu 24-28.6.2015. 6000 1.7.2015. 2.7.2015. 10-14.7.2015.
Stomatološki fakultet u Beogradu 24-26.6.2015. 6000 1-3.7.2015. 8-10.7.2015. 9-14.7.2015.
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 24-27.6.2015. 7000 1.7.2015. 2.7.2015. 9.7.2015.
Biološki fakultet 24-26.6.2015 5000 29.6.2015. 30.6.2015. 6-7.7.2015.
Geografski fakultet 24-26.6.2015. 40000 29.6.2015. 0 0
Matematički fakultet 24-28.6.2015. 5000 29.6.2015. 5.7.2015. 10-15.7.2015.
Fakultet za fizičku hemiju 24-26.6.2015. 6500 3.7.2015. 4.7.2015. 10-12.7.2015.
Fizički fakultet 24-26.6.2015. 3000 30.6.2015. 2.7.2015. 10-13.7.2015.
Hemijski fakultet 24-28.6.2015. 5000 29.6.2015. 5.7.2015. 10-15.7.2015.
Arhitektonski fakultet 24-26.6.2015 5000 1.7.2015. 4.7.2015. 11-14.7.2015.
Elektrotehnički fakultet 24-26.6.2015 7000 29.6.2015. 5.7.2015. 15.7.2015.
Mašinski fakultet u Beogradu 24-27.6.2015. 3000 1.7.2015. 2.7.2015. 10-14.7.2015.
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 24-26.6.2015. 8240 1-2.7.2015. 4.7.2015. 9-13.7.2015.
Rudarsko-geološki fakultet 24-26.6.2015. 3000 29.6-1.7.2015. 2.7.2015. 9-15.7.2015.
Saobraćajni fakultet 24-28.6.2015. 7000 29.6.2015. do 5.7.2015. 10-15.7.2015.
Tehnički fakultet u Boru 24-26.6.2015. 4000 29-30.6.2015. 1.7.2015. 11-15.7.2015.
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 24-26.6.2015. 5000 29.6-1.7.2015. 3.7.2015. 9-11.7.2015.
FON - Fakultet organizacionih nauka 24-26.6.2015 6000-10000 30.6-1.7.2015. 1-2.7.2015. 7.7.2015.
Šumarski fakultet 24-26.6.2015. 7000 2-3.7.2015. 4.7.2015. 8-10.7.2015.