Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Ekonomski fakultet - Beograd 22-24.6.2016. 5800 29.6.2016. 0 0
Pravni fakultet u Beogradu 22-24.6.2016. 7000 28.6.2016. 30.6.2016. 4-7.7.2016.
Pravoslavni bogoslovski fakultet 22-24.6.2016. 5000 30.6.2016. 4.7.2016. nakon 10.7.2016
Učiteljski fakultet u Beogradu 22-24.6.2016. 4900+3000 27-28.6. i 30.6.2016. 1.7.2016. 7-8.7.2016.
Fakultet bezbednosti 22-24.6.2016. 9400 28.6.2016. 28.6.2016. naknadno
Fakultet političkih nauka 22-24.6.2016. 6000 27.6.2016. 30.6.2016. naknadno
Filozofski fakultet - Beograd 22-24.6.2016. 9630 ili 14450 28-29.6.2016. 1-2.7.2016. 7-8. i 11.7.2016.
Filološki fakultet 22.6.2016. 7500 27-28.6.2016. 1.7.2016. 11-13.7.2016.
Medicinski fakultet u Beogradu 22-25.6.2016. 6000 29.6.2016. 1.7.2016. 11-13.7.2016.
Stomatološki fakultet u Beogradu 22-25.6.2016. 6000 30.6.2016. 1.7.2016. 11-12.7.2016.
Fakultet veterinarske medicine 22-24.6.2016. 5000 1.7.2016. 1.7.2016. 11-13.7.2016.
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 22-24.6.2016. 7000 30.6.2016. 3.7.2016. 11-12.07.2016.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 22-24.6.2016. 4000+10000 27-29.6.2016. 30.6.2016. 11-13.7.2016.
Farmaceutski fakultet 22-26.6.2016. 5000 29.6.2016. 29.6.2016. 4-5.7.2016.
Biološki fakultet 22-24.6.2016. ? 27.6.2016. 28.6.2016. 7-8.7.2016.
Geografski fakultet 22-24.6.2016. 4000 27.6.2016. 29.6.2016. 4.7.2016.
Matematički fakultet 22-24.6.2016. 6000 29.6.2016. 29.6.2016. 6-8.07.2016.
Fakultet za fizičku hemiju 22-24.6.2016. 2000+4500 1-2.7.2016. 4.7.2016. 8-9.7.2016.
Fizički fakultet 22-23.6.2016. 3000 27-28.6.2016. 30.6.2016. 11-12.07.2016.
Hemijski fakultet 22-25.6.2016. 5000 27.6.2016. 28.6.2016. 7-9.7.2016.
Arhitektonski fakultet 22-24.6.2016. 5000 29.6.2016. 30.6.2016. 11-15.7.2016.
Građevinski fakultet u Beogradu 22-24.6.2016. 4000 ili 8000 28.6.2016. 29.6.2016. 4-5.7. i 7-8.7.2016.
Elektrotehnički fakultet 22-23.6.2016. 8000 27-28.6.2016. 29.6.2016. 4-6.7.2016.
Mašinski fakultet u Beogradu 22-25.6.2016. 3000 1.7.2016. 2.7.2016. 11-14.7.2016.
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 22-24.6.2016. 8240 29-30.6.2016. 2.7.2016. 11-13.7.2016.
Rudarsko-geološki fakultet 22-24.6.2016. 3500 27-29.6.2016. 30.6.2016. naknadno
Saobraćajni fakultet 22-24.6.2016. 7000 27-28.6.2016. 28.6.2016. 4.7.2016.
Tehnički fakultet u Boru 22-24.6.2016. 4000 27-28.6.2016. 29.6.2016. 11-13.7.2016.
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 22-24.6.2016. 5000 28-30.6.2016. 4.7.2016. 7-8. i 11.7.2016.
FON - Fakultet organizacionih nauka 22-24.6.2016. 6000-10000 28-29.6.2016. 29.6-1.7.2016 5.7.2016.
Šumarski fakultet 22-24.6.2016. 7000 28-29.6.2016. 1.7.2016. 6-8.07.2016.