Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Ekonomski fakultet - Beograd 21-23.06.2017. 5800 28.06.2017. 30.06.2017. 05-07.07.2017.
Pravni fakultet u Beogradu 21-23.06.2017. 7000 27.06.2017. 29.06.2017. 04-07.07.2017.
Pravoslavni bogoslovski fakultet 21-23.06.2017. 5000 26.06.2017. 27.06.2017. 04-06.07.2017.
Učiteljski fakultet u Beogradu 21-23.06.2017. 3200+5000 29.06.2017. 30.06.2017. 05-06.07.2017.
Fakultet bezbednosti 21-23.06.2017. 9400 27.06.2017. 27.06.2017. 0
Fakultet političkih nauka 21-23.06.2017. 6000 26.06.2017. 28.06.2017. od 04.07.2017.
Filozofski fakultet - Beograd 21-23.06.2017. 9630 27-28.06.2017. 03.07.2017. 10-13.07.2017.
Filološki fakultet 21.06.2017. 7500 26-27.06.2017. 29.06.2017. 04-07.07.2017.
Medicinski fakultet u Beogradu 21-24.06.2017. 6000 28.06.2017. 30.06.2017. 07-10.07.2017.
Stomatološki fakultet u Beogradu 21-24.06.2017. 6000 29-30.06.2017. 01.07.2017. 10-12.07.2017.
Fakultet veterinarske medicine 21-23.06.2017. 5000 26-27.06.2017. 27.06.2017. 06-07. i 10.07.2017.
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 21-24.06.2017. 7000 26.06.2017. 28.06.2017. 05-07.07.2017.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 21-23.06.2017. 4000+8000 ili 10000 26-28.06.2017. 29.06.2017. 10-12.07.2017.
Farmaceutski fakultet 21-23.06.2017. 6000 30.06.2017. 30.06.2017. 03-04.07.2017.
Biološki fakultet 21-23.06.2017. 5000 26.06.2017. 27.06.2017. 06-07. i 10.07.2017.
Geografski fakultet 21-23.06.2017. 4000 27.06.2017. 28.06.2017. od 03.07.2017.
Matematički fakultet 21-23.06.2017. 6500 28.06.2017. 28.06.2017. 03-05.07.2017.
Fakultet za fizičku hemiju 21-23.06.2017. 2000+4500 29-30.06.2017. 0 0
Fizički fakultet 21-22.06.2017. 3000 26-27.06.2017. 28.06.2017. 10-11.07.2017.
Hemijski fakultet 21-23.06.2017. 5000 26.06.2017. 27.06.2017. 05-07.07.2017.
Arhitektonski fakultet 21-23.06.2017. 5000 28.06.2017. 29.06.2017. 10-13.07.2017.
Građevinski fakultet u Beogradu 21-23.06.2017. 4000 ili 8000 27.06.2017. 28.06.2017. 04-07.07.2017.
Elektrotehnički fakultet 21-23.06.2017. 8000 26-27.06.2017. 28.06.2017. 03-05.07.2017.
Mašinski fakultet u Beogradu 21-24.06.2017. 3000 29.06.2017. 30.06.2017. 05-08.07.2017.
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 21-23.06.2017. 8240 28-29.06.2017. 01.07.2017. 11-13.07.2017.
Rudarsko-geološki fakultet 21-23.06.2017. 3500 26-28.06.2017. 28.06.2017. 0
Saobraćajni fakultet 21-23.06.2017. 8000 26-27.06.2017. 27.06.2017. 03.07.2017.
Tehnički fakultet u Boru 21-23.06.2017. 4000 27-28.06.2017. 29.06.2017. 11-13.07.2017.
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 22-23. i 26.06.2017. 6000 28-30.06.2017. 04.07.2017. 06-07. i 10.07.2017.
FON - Fakultet organizacionih nauka 21-23.06.2017. 6000-10000 27-28.06.2017. 30.06.2017. 06.07.2017.
Šumarski fakultet 21-23.06.2017. 7000 29-30.06.2017. 03.07.2017. 06-07. i 10.07.2017.