Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Ekonomski fakultet - Beograd 20-22.6.2018. 5800 27.6.2018. 28.6.2018. 3-6.7.2018.
Pravni fakultet u Beogradu 20-22.6.2018. 7000 26.6.2018. 28.6.2018. 3-6.7.2018.
Pravoslavni bogoslovski fakultet 20-22.6.2018. 5000 25.6.2018. 2.7.2018. 0
Učiteljski fakultet u Beogradu 20-22.6.2018. 5500+3500 2.7.2018. 3.7.2018. 9-10.7.2018.
Fakultet bezbednosti 20-22.6.2018. 9400 25.6.2018. 25.6.2018. 0
Fakultet političkih nauka 20-22.6.2018. 6000 25.6.2018. 27.6.2018. od 3.7.2018.
Filozofski fakultet - Beograd 20-22.6.2018. 9630 ili 14450 26-27.6.2018. 2.7.2018. 9-11.7.2018.
Filološki fakultet 20.6.2018. 7500 25-26.6.2018. 28.6.2018. 4-7.7.2018.
Medicinski fakultet u Beogradu 20-23.6.2018. 6000 27.6.2018. 28.6.2018. 4-10.7.2018.
Stomatološki fakultet u Beogradu 20-23.6.2018. 6000 28-29.6.2018 30.6. i 2.7.2018. 9-11.7.2018.
Fakultet veterinarske medicine 20-22.6.2018. 6000 26.6.2018. 26.6.2018. 5-9.7.2018.
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 20-22.6.2018. 7000 27.6.2018. 29.6.2018. 5-9.7.2018.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 20-22.6.2018. 4000+8000 ili 10000 27-29.6.2018. 29.6.2018. 10-13.7.2018.
Farmaceutski fakultet 20-22.6.2018. ??? 29.6.2018. 0 0
Biološki fakultet 16-22.6.2018. 5000 25.6.2018. 26.6.2018. 5-6.7.2018.
Geografski fakultet 20-22.6.2018. 4000 26.6.2018. 27.6.2018. 2-3.7.2018.
Matematički fakultet do 19.6.2018. i 20-22.6.2018. 6500 27.6.2018. 0 0
Fakultet za fizičku hemiju 20-22.6.2018. 2000+4500 28-29.6.2018 30.6.2018. 4-9.7.2018.
Fizički fakultet 20-21.6.2018. 3000 25-26.6.2018. 27.6.2018. 9-10.7.2018.
Hemijski fakultet 20-22.6.2018. 5000 25.6.2018. 26.6.2018. 4-6.7.2018.
Arhitektonski fakultet 20-22.6.2018. 5000 27.6.2018. 28.6.2018. 9-12.7.2018.
Građevinski fakultet u Beogradu 20-22.6.2018. 4000 26.6.2018. 27.6.2018. 3-9.7.2018.
Elektrotehnički fakultet 20-22.6.2018. 8000 25-26.6.2018. 27.6.2018. 2-3.7.2018.
Mašinski fakultet u Beogradu 20-23.6.2018. 0 28.6.2018. 0 0
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 20-22.6.2018. 8240 27-28.6.2018. 30.6.2018. 10-12.7.2018.
Rudarsko-geološki fakultet 20-22.6.2018. 5000 25-27.6.2018. 27.6.2018. 0
Saobraćajni fakultet 20-22.6.2018. 8000 25-26.6.2018. 26.6.2018. 2.7.2018.
Tehnički fakultet u Boru 20-21.6.2018. 4000 26-27.6.2018. 28.6.2018. 10-13.7.2018.
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 20-22.6.2018. 6000 26-28.6.2018. 2.7.2018. 9-11.7.2018.
FON - Fakultet organizacionih nauka 20-22.6.2018. ??? 26-27.6.2018. 29.6.2018. 4.7.2018.
Šumarski fakultet 20-22.6.2018. 7000 28.6.2018. 30.6.2018. 4-6.7.2018.