Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Beograd 0 288 288 49 112.200 1.500/ 0
Četvorogodišnje studije Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (240 ESPB) 0 0 0 0 0 0/ 0
Trogodišnje studije Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (180 ESPB) 0 288 288 49 112200 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Beogradu 0 122 122 96 95.000 2.100/ 0
Prava 0 122 122 96 95000 2100/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravoslavni bogoslovski fakultet 0 68 68 24 105.000 1.000/ 0
Bogoslovsko-katihetski program 0 43 43 0 105000 1000/ 0
Bogoslovsko-pastirski program 0 25 25 0 105000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Beogradu 25 51 76 34 96.000 2.000/ 0
Obrazovanje učitelja - u Novom Pazaru 9 28 37 9 96000 2000/ 0
Obrazovanje učitelja - u Vršcu 16 23 39 25 96000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet bezbednosti 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet političkih nauka 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Beograd 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološki fakultet 38 154 192 78 119.000 2.500/ 0
Srpski jezik i književnost 13 14 27 27 119000 2500/ 0
Srpska književnost i jezik 0 36 36 5 119000 2500/ 0
Srpska književnost i jezik sa komparatistikom 19 13 32 21 119000 2500/ 0
Jezik, književnost i kultura 6 91 97 25 119000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Beogradu 0 58 58 41 121.600 2.500/ 7000
Integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku 0 13 13 33 0 0/ 7000
Osnovne akademske studije sestrinstvo 0 45 45 8 121600 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Stomatološki fakultet u Beogradu 0 39 39 18 70.000 3.600/ 0
Osnovne strukovne studije – oralni higijeničar 0 19 19 1 70000 3600/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije na engleskom jeziku 0 20 20 17 432000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet veterinarske medicine 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 0 39 39 35 105.000 1.170/ 0
Osnovne strukovne studije sporta 0 23 23 27 105000 1170/ 0
Osnovne strukovne studije rekreacije 0 16 16 8 105000 1170/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Farmaceutski fakultet 0 5 5 5 420.000 3.500/ 0
Integrisane akademske studije Farmacija na engleskom jeziku 0 5 5 5 420000 3500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Biološki fakultet 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Geografski fakultet 0 87 87 29 86.000 2.500/ 0
Geografija 0 20 20 0 86000 2500/ 0
Prostorno planiranje 0 17 17 0 86000 2500/ 0
Turizmologija 0 3 3 0 86000 2500/ 0
Demografija 0 30 30 0 86000 2500/ 0
Geoprostorne osnove životne sredine 0 17 17 0 86000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Matematički fakultet 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za fizičku hemiju 1 10 11 9 64.800 1.800/ 0
Osnovne akademske studije fizičke hemije 1 10 11 9 64800 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fizički fakultet 31 7 38 22 60.000 2.650/ 0
Opšta fizika 12 0 12 5 60000 2650/ 0
Teorijska i eksperimentalna fizika 3 0 3 4 60000 2650/ 0
Primenjena i kompjuterska fizika 11 6 17 12 60000 2650/ 0
Meteorologija 5 1 6 1 60000 2650/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Hemijski fakultet 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Arhitektonski fakultet 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Beogradu 0 19 19 6 100.000 1.800/ 0
Geodezija i geoinformatika 0 2 2 0 100000 1800/ 0
Građevinarstvo 0 17 17 6 100000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Elektrotehnički fakultet 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Elektrotehnički fakultet 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Mašinski fakultet u Beogradu 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 0 70 70 45 90.000 2.200/ 0
Zootehnika 0 17 17 10 90000 2200/ 0
Melioracije zemljišta 0 15 15 8 90000 2200/ 0
Poljoprivredna tehnika 0 17 17 7 90000 2200/ 0
Prehrаmbena tehnologija 0 21 21 20 90000 2200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Rudarsko-geološki fakultet 26 2 29 23 57.000 1.150/ 0
Geotehnika 1 0 1 3 57000 1150/ 0
Geofizika 2 3 5 5 57000 1150/ 0
Geologija 23 0 23 13 57000 1150/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Saobraćajni fakultet 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet u Boru 25 39 64 18 50.000 2.000/ 0
Metalurško inženjerstvo 2 3 5 0 50000 2000/ 0
Rudarsko inženjerstvo 0 6 6 0 50000 2000/ 0
Tehnološko inženjerstvo 4 10 14 3 50000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 19 20 39 15 50000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 2 15 17 2 66.000 2.400/ 0
Tekstilna tehnologija - trogodišnje studije 2 15 17 2 66000 2400/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
FON - Fakultet organizacionih nauka 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Šumarski fakultet 17 65 82 32 72.000 1.500/ 0
Šumarstvo 0 0 0 0 0 0/ 0
Odsek za šumarstvo 16 16 32 25 72000 1500/ 0
Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (TMP) 1 27 28 3 72000 1500/ 0
Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu 0 4 4 1 72000 1500/ 0
Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa 0 18 18 3 72000 1500/ 0